•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Leven met een nierziekte: patiënten aan het woord

Print 
01 januari 2014

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Onderzoek laat zien dat patiënten baat hebben bij ervaringsverhalen van medepatiënten en dat het lezen van die verhalen de gezondheid van patiënten kan bevorderen. Informatie over wat het betekent om een nierziekte te hebben, is beperkt aanwezig en vaak onbetrouwbaar. TGO heeft daarom in dit project een pilotmodule met ervaringsverhalen over leven met een nierziekte ontwikkeld voor de site van PratenOverGezondheid.

Doel en resultaat

Doel van het project is het bieden van betrouwbare en hoogwaardige informatie aan mensen met chronische nierschade stadium 3 en 4, hun sociale omgeving en zorgverleners over wat het betekent om een nierziekte te hebben. Deze informatie is bij PratenOverGezondheid voor iedereen vrij toegankelijk.

Binnen dit project is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd volgens de DIPEx-methodiek van de Oxford Health Experiences Research Group. Ervaringen van negen nierpatiënten zijn met interviews in kaart gebracht. De uit de interviews verkregen audio en video zijn vervolgens geanalyseerd en bewerkt tot circa vijf thema's en negen subthema's die geschikt zijn voor plaatsing op de website.

Het eindproduct van dit project is een online pilotmodule met ervaringsverhalen van mensen met een nierziekte op PratenOverGezondheid.

Samenwerking

Dit project is gedaan in samenwerking met de Nierpatiënten Vereniging Noord Nederland en het UMCG afdeling Nefrologie.

Financiers​ en looptijd

Amgen en Baxter, januari 2014 tot en met december 2014.

Meer weten over dit project?

Neem dan contact met ons op.