•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

​​​​Nierpatiënten en eigen regie (STERK 2.0)​​

Print 
01 januari 2017

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Uit de resultaten van STERK blijkt dat een interactief en educatief zelfmanagementprogramma voor mensen met beginnende nierschade haalbaar en toepasbaar is voor zowel patiënten (gebruikers) als zorgverleners (aanbieders). De inhoud van STERK 1.0 moet aangepast en uitgebreid worden, zodat nierpatiënten met de verkregen kennis en inzichten ook daadwerkelijk meer zelfmanagementvaardigheden en eigen regie ontwikkelen.

In 2017 is gestart met de ontwikkeling van 'STimuleren van Eigen Regie en Kwaliteit van leven van mensen met chronische nierschade 2.0' (STERK 2.0) met daarin, naast de aandacht voor kennis en ziekte-inzicht, uitgebreidere aandacht voor het stimuleren van de eigen regie en het zelfmanagement en het ondersteunen van gedragsverandering.

Doel en werkwijze

De doelstelling van dit project is het verbeteren en doorontwikkelen van het huidige STERK-programma in een duurzaam STERK 2.0-programma dat in de huidige ziekenhuizen en andere ziekenhuizen in Nederland kan worden geïmplementeerd.

De basis van de doorontwikkeling van het STERK-programma wordt gevormd door de ervaringen en verbetervoorstellen van patiënten en zorgverleners met STERK 1.0. Zorgverleners worden gevraagd naar hun ervaringen en ideeën middels vragenlijsten en focusgroepbijeenkomsten. De nieuwe versie (STERK 2.0) komt tot stand op basis van dialoog tussen patiënten, zorgverleners en deskundigen. Vervolgens wordt STERK 2.0 in een groep uitgeprobeerd en geëvalueerd bij patiënten en zorgverleners.

Resultaten

Aangepast draaiboek voor het aanbieden van de STERK-training in de betrokken en eventuele andere geïnteresseerde ziekenhuizen.

Samenwerking

STERK 2.0 is een samenwerking van TGO met:


Vervolg

Deze studie dient als voorbereiding op een groter multicenter onderzoek waarin de effectiviteit en doelmatigheid van de interventie in meerdere centra en bij grotere groepen nierpatiënten worden onderzocht. Bij voldoende effectiviteit zal de studie leiden tot een landelijke en structurele implementatie van STERK 2.0.

Financier en looptijd

Amgen en zorgvernieuwingsgelden, januari 2017 tot eind 2019.

Meer weten over dit project?

Neem dan contact met ons op​.