•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Nierpatiënten en eigen regie (STERK)

Print 
01 december 2010

TGO besteedt in samenwerking met de afdeling nefrologie van het UMCG veel aandacht aan het verbeteren van de eigen regie van mensen met chronische nierschade. Patiënten met een chronische nierziekte kunnen door het nemen van eigen regie ov​er de behandeling, de achteruitgang van de nierfunctie veelal vertragen en het moment van dialyse uitstellen. Voor het nemen van eigen regie is het voor een patiënt met een nierziekte belangrijk om te weten wat de ziekte inhoudt en wat hij of zij met de ondersteuning van de zorgverleners zelf kan én wil doen om de achteruitgang van de nierfunctie te vertragen. Patiënten worden hierdoor in de gelegenheid gesteld weloverwogen keuzes te maken. Dit gaat niet vanzelf. Deze verandering in zorg vraagt een benadering van patiënten die niet alleen focust op de medische aspecten van de ziekte en de behandeling, maar waarin ook aandacht wordt besteed aan wat voor de patiënt belangrijk en haalbaar is.​

Resultaat

Er is een zelfmanagementinterventie ontwikkeld waarmee patiënten worden ondersteund de eigen regie te nemen. Dit programma (STimuleren van Eigen Regie en Kwaliteit van leven van mensen met chronische nierschade (STERK)) bestaat uit een handboek met informatie over wat een nierziekte inhoudt, een groepstraining voor patiënten en hun partners en een train-de-trainer voor zorgverleners.

Het STERK-programma is in vier ziekenhuizen aangeboden en geëvalueerd. Het programma wordt door zowel patiënten als zorgverleners erg positief ontvangen. Patiënten die de STERK-training volgden, laten een verbetering in hun zelfmanagementvaardigheden zien. Ook suggereren de eerste pilot-uitkomsten positieve resultaten aan de hand van medische uitkomstmaten.

Het STERK-programma in vier ziekenhuizen geïmplementeerd en drie ziekenhuizen zijn voornemens het programma te implementeren. TGO is door de Nierstichting en de Nierpatiënten Vereniging Nederland gevraagd mee te werken aan het ontwikkelen van een uitgebreider aanbod waarmee patiënten kunnen worden ondersteund om de eigen regie te verbeteren. De STERK-training wordt geëvalueerd en doorontwikkeld in het project STERK 2.0.

​Publicaties


Samenwerking

Dit project werd door TGO uitgevoerd in samenwerking met:

​​Financier en looptijd

Nierstichting, december 2010 tot juni 2014.​