•  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

De behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij LVB

Print 
01 september 2019

​Van de Nederlandse bevolking heeft ongeveer 10-15% een licht verstandelijke beperking (LVB) (50 < IQ > 85). Uit zowel onderzoek als praktijk blijkt dat deze populatie is oververtegenwoordigd in de strafrechtketen. Ook als het gaat om seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG), blijkt de populatie met een LVB in de strafrechtketen binnen de forensische zorg oververtegenwoordigd te zijn. ​

De poli Seksuologie van Reik​​ heeft specifiek voor deze doelgroep een behandeling ontwikkeld, de zogenaamde Ambulante Plegerbehandeling. 

​Doel en werkwijze

In het project Integrale aanpak van Seksueel Grensoverschrijdend gedrag van LVB-jongeren werd deze behandeling geëvalueerd. 

De subdoelen ​waren: 

 • Nagaan in hoeverre er na afronding van de behandeling sprake was geweest van recidive onder behandelde jongeren;

 • In kaart brengen wat volgens de jongeren en hun naasten sterke punten en verbeterpunten van de behandeling waren;

 • Nagaan wat d​e ervaringen van diverse ketenpartners met de behandeling waren.​​

Voor het onderzoek zijn elf jongeren en 19 naasten (‘systeemleden’) geïnterviewd. De gesprekken zijn uitgeschreven, gecodeerd en geanalyseerd. De gesprekken met de ketenpartners (n=10) zijn thematisch samengevat en geanalyseerd. 

Resultaten en toepassingen

 • Bij geen van de jongeren was sprake van aanwijzingen voor recidive. 

 • Het psychologisch welbevinden was bij de meeste jongeren sterk verbeterd dankzij de plegerbehandeling. 

 • De combinatie van verschillende vormen van behandeling werd door v​eel jongeren als een sterk punt van de behandeling genoemd. 

 • De meeste jongeren gaven aan dat ze voorafgaand aan de behandeling nauwelijks tot geen kennis hadden over relaties en seksualiteit en dat zij dankzij de behandeling nu goed wisten wat wel en niet kan en mag op deze gebieden. 

 • De ketenpartners hadden suggesties voor verbetering van de bekendheid van de behandeling en voor uitbreiding van de samenwerking met andere zorginstellingen, politie en justitie. 

Eén van de aanbevelingen is justitiële erkenning aan te vragen. Hiermee zou de behandeling kunnen worden ingezet als strafmaat. Op deze manier is het voor de rechtbank mogelijk te kiezen voor behandeling met voorwaarden, een straf die bij deze doelgroep vaak veel doeltreffender is dan detentie. ​

Publicatie

 • Groenewold, R., Dijkstra, G.J. en Jansen, D.E.M.C. (2019). De behandeling van jongeren met een licht verstandelijke beperking en seksueel grensoverschrijdend gedrag: Een evaluatie van de Ambulante Plegerbehandeling van Reik. Groningen: Toegepast GezondheidsOnderzoek, Universitair Medisch Centrum Groningen.​

Financier en looptijd

ZonMw, oktober 2018 tot september 2019.​

Volg ons op sociale mediaTwitter