•  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Zorggroep Alliade

Print 
01 januari 2019

​​​​​​​​​Zorggroep Alliade is de overkoepelende naam van verschillende zorgorganisaties waaronder Talant en Reik (voor mensen met een verstandelijke beperking) en Meriant (ouderenzorg). De zorgpraktijk en de afdeling onderzoek werken binnen Alliade samen aan het verwerven van nieuwe kennis en aan kennisuitwisseling voor een (nog) betere kwaliteit van zorg aan cliënten in de langdurige zorg. Onderzoek is daarom bij Alliade altijd stevig ingebed in de dagelijkse zorg, waarbij veel ruimte is voor interactie tussen zorg, cliënt(systeem) en onderzoekers. Onderzoekers van TGO ondersteunen de afdeling onderzoek van Alliade met onderzoeksuitvoering en -advies.

Doel en werkwijze

In de samenwerking met Alliade kiezen we altijd voor een participatieve aanpak waarin samenwerking centraal staat. We doen vaak kortdurende onderzoeksprojecten. Elk project beantwoordt een specifieke vraag uit de praktijk en geeft aanknopingspunten om de zorg te verbeteren. We doen de volgende soorten projecten en activiteiten:

 • Afgerond onderzoek toepassen in de zorg bij Alliade. We houden zoveel mogelijk bij welke nieuwe onderzoeksresultaten in binnen- en buitenland direct van toepassing zijn voor de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Waar mogelijk/nodig spelen we dit door aan leidinggevenden, beleidsmedewerkers, gedragskundigen en/of begeleiders. En we verwerken het in bestaande of nieuwe kennisbankteksten.
 • Literatuurstudies doen we soms als apart project, omdat er dan behoefte is aan het verzamelen van vaak versnipperde kennis en evidence over een bepaald onderwerp zoals zorgtechnologie of vrijwilligers.
 • Alliade verleent vaak haar medewerking aan onderzoek ‘van buiten’, mits dit goed in te passen is in de zorg en in gaat op relevante problematiek.
 • Grotere onderzoeken (mede-)initiëren in een consortium. Voorbeeld daarvan is het methodiekenonderzoek waarbij in samenwerking met de afdeling Gezondheidswetenschappen van het UMCG onderzoek is gedaan naar bestaande methodieken en de evidence daarvoor. Doel is de keuze voor te gebruiken methodieken bij Talant te onderbouwen.
 • Deelname in onderzoeksnetwerken.
 • Promotietrajecten van interne professionals en verkrijgen van subsidie daarvoor.


Voorbeelden van onderzoeken

Onderstaand enkele voorbeelden van onderzoek bij Alliade, verricht (mede) door TGO. De rapportages zijn veelal voor intern gebruik en dus niet openbaar.

 • Eigen regie van cliënten met een verstandelijke beperking.
 • Ongewenste gebeurtenissen rondom seksualiteit: een analyse.
 • Ontwikkeling van evaluatie-instrumenten voor de opleidingen van Alliade.
 • Literatuurscan rondom de inzet van vrijwilligers bij de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en bij de zorg voor ouderen. Resultaten hiervan volgens omzetten in beleidsadvies, nieuwe procesbeschrijvingen en formuleren voor vrijwilligersbeleid.
 • Literatuurscan rondom het thema zorgtechnologie; schrijven van een ​beleidsnotitie over dit onderwerp.
 • Onderzoek naar signaleren en behandelen van voedings- en slikproblemen in de gehandicaptensector, Slikpoli, Talant


Financier en looptijd

Zorggroep Alliade, 2014 – heden.

​​​​​​Meer weten over dit project?

Neem dan contact met ons op​.​