•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Nierziekte en werk: CKD@werk

Print 
01 maart 2019

Een nierziekte (chronic kidney disease, CKD) gaat gepaard met lichamelijke klachten en beperkingen in het dagelijks leven. Nierpatiënten verkeren in een kwetsbare positie als het gaat om deelname aan werk. Het is belangrijk om problemen met werk vroegtijdig te signaleren om uitval uit het arbeidsproces zoveel mogelijk te voorkomen. Want eenmaal uitgevallen, is het vinden van een nieuwe baan een lastige opgave.​

Doel en wer​kwijze

Deze studie geeft inzicht in barrières voor en succesfactoren van arbeidsparticipatie van nierpatiënten en inzicht in de effecten van preëmptieve transplantatie (overslaan van de dialysefase). Daarnaast wordt in nauwe samenwerking met zorgprofessionals en nierpatiënten een ondersteuningsmethodiek voor de zorgpraktijk ontwikkeld. Vervolgens wordt de bruikbaarheid en toepasbaarheid van deze methode onderzocht.

Dit mixed methods onderzoek bestaat uit twee kwalitatieve studies (diepte-interviews met nierpatiënten, focusgroepen met zorgprofessionals) en een kwantitatief onderzoek via vragenlijsten. De nieuwe ondersteuningsmethodiek wordt in samenspraak met patiënten (Experience based co-design) en zorgprofessionals ontwikkeld en vervolgens in twee ziekenhuizen op bruikbaarheid en toepasbaarheid geëvalueerd.​

Resultaten en t​​oepassing

Uitkomsten van de studie worden in rapportages en via (inter)nationale vaktijdschriften gepubliceerd, evenals in magazines en op websites van belangenverenigingen. De ondersteuningsmethodiek bevat materialen voor vroegsignalering van problemen, het geven van gerichte voorlichting, adviezen en begeleiding en zal in overleg met betrokken stakeholders landelijk verspreid worden.​

Samenw​erking

In het UMCG wordt samengewerkt met prof. dr. Sandra Brouwer (Sociale Geneeskunde), dr. Annemieke Visser (TGO), prof. dr. Ron Gansevoort en prof. dr. Stephan Bakker (Interne Geneeskunde) en prof. dr. Robbert Sanderman (Gezondheidspsychologie). Tevens zijn dr. Marc Hemmelder (internist-nefroloog, Medisch Centrum Leeuwarden en Nefrovisie), prof. dr. Jaap Homan van der Heide (Nefrologie, AMC) en dr. Angelique de Rijk (Sociale Geneeskunde, Maastricht University) betrokken. Daarnaast fungeren vertegenwoordigers van diverse beroepsverenigingen (LENN (Landelijke Expertgr oep Nefrologie Nederland), VMWN (Vereniging Maatschappelijk Werk Nefrologie), Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde, AKC (Arbeidsdeskundig Kennis Centrum) en van de NVN (Nierpatiënten Vereniging Nederland) als klankbordgroeplid.​

Looptijd

Januari 2015 tot medio 2020.​

Bekijk ook het project PratenOverGezondheid Leven met een nierziekte.

Meer weten over dit project? ​​Neem dan contact met ons op .