•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Dromen over zorg

Print 
01 juli 2013

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​In de afgelopen jaren is in samenwerking met verschillende zorgverleners en ziekenhuizen aandacht besteed aan het verbeteren van het zelfmanagement van mensen met chronisch nierschade (ST​ERK 2.0). Zorg waarin de patiënt centraal staat, vraagt niet alleen meer aandacht voor de ervaringen van patiënten in de spreekkamer, maar ook voor het inrichten en ontwerpen van de zorg. Het inzetten van ervaringen van patiënten bij het inrichten en ontwerpen van de zorg, kan leiden tot een hogere kwaliteit van zorg en een veiligere en efficiëntere uitvoering ervan.​

Doel en werkwijze

In het project 'Dromen over zorg' wordt in een dialoog een ontwerp gemaakt voor patiëntgerichte en innovatieve zorg op de polikliniek nefrologie en de polikliniek nierfalen (voorheen predialyse poli) van het UMCG.

De subdoelen zijn: ​

  • Het in kaart brengen van ervaringen met de zorg van patiënten, eventuele partners en medewerkers op de genoemde poliklinieken. 
  • Het exploreren van gewenste veranderingen, wensen en ‘dromen’ van patiënten en hun partners en van zorgverleners, waarmee de zorg kan worden verbeterd.
  • Het creëren van een (sociale) context, waarin op basis van gelijkwaardigheid een dialoog over de zorg wordt gevoerd en waarin wordt samengewerkt om de zorg te verbeteren.​


Resultaten en toepassingen

Binnen het huidige project is samen met patiënten, hun eventuele partners en met medewerkers van de polikliniek nefrologie en de polikliniek nierfalen van het UMCG gewerkt aan het inrichten van de zorg. De verschillende stappen binnen dit project hebben patiënten en medewerkers over en weer inzicht gegeven in hoe de zorg wordt ervaren. Op basis hiervan zijn gezamenlijk vijf verbeterpunten gekozen. Deze verbeterpunten worden in een vervolgtraject binnen de afdeling Interne Geneeskunde van het UMCG tot uitvoering gebracht, om daarmee de beoogde verbeteringen in de zorg daadwerkelijk tot stand te doen komen.​

Publicaties


Samenwerking

Het project Dromen over zorg werd uitgevoerd door TGO in samenwerking met:


Financiers en looptijd

UMCG (Interne Geneeskunde) en zorgverzekeraar Menzis​, juli 2013 tot april 2014.​

Meer weten over dit project?

Neem dan contact met ons op​.​