•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

De Sensatie van een Goed Leven; prikkelverwerking bij autisme en een verstandelijke beperking

Print 
01 januari 2017

​​​​​​​​​​​​​​Door beter te begrijpen hoe mensen met autisme en een verstandelijke beperking prikkels ervaren, kunnen we hen helpen op termijn de sensatie van een goed leven te ervaren. In de dagelijkse praktijk van zorgaanbieders, ouders en leerkrachten is dringend behoefte aan het bundelen en vertalen van kennis en ervaring op het terrein van prikkelverwerking bij mensen met autisme en een verstandelijke beperking. Deze groep mensen reageert vaak anders op zintuiglijke prikkels dan je verwacht. Soms reageren ze heel heftig en soms lijkt de prikkel geheel langs hen heen te gaan.

De inzichten over hoe je als ouder/verwant, begeleider of leerkracht het beste om kunt gaan met prikkelverwerkingsproblematiek, spreken elkaar vaak tegen en hebben niet tot concrete handvatten geleid. Kennis vanuit de wetenschap hierover is beperkt en wetenschappelijke onderbouwing van de aanpak ontbreekt.


Doel en werkwijze

 

In dit project ontwikkelen we een methodiek waarmee ouders, begeleiders, leerkrachten en mensen met autisme zelf optimaal rekening kunnen houden met prikkelverwerking en daarmee bij kunnen dragen aan een goed leven. We slaan een brug tussen wetenschap en praktijk rondom prikkelverwerking en de invloed daarvan op gedrag (dat wisselt van geen tot juist heftige reacties) bij mensen met ASS en een verstandelijke beperking.

In werkgroepen wordt in 4 fases informatie verzameld, gedeeld en bij elkaar gebracht door ervaringsdeskundigen, ouders, begeleiders, leerkrachten, behandelaars, opleiders en wetenschappers:

  • de inzichten, theorieën en kennis op dit terrein worden gebundeld;
  • er wordt inzicht verkregen in de huidige methodieken op het terrein van prikkelverwerking bij autisme;
  • er wordt een nieuwe methodiek ontwikkeld en
  • de nieuw ontwikkelde methodiek wordt door-ontwikkeld en getest.


Resultaten en toepassing

Naar aanleiding van het onderzoek zullen onder meer artikelen in vakbladen verschijnen, net als wetenschappelijke literatuur en informatie op plekken voor ervaringsdeskundigen (zoals websites en ledenbladen van belangenverenigingen). Het eindproduct is een online, gratis en gemakkelijk toepasbare methodiek, met onder andere filmmateriaal. Daarnaast komt er een gedrukte versie van de methodiek. Door een unieke samenwerking tussen ervaringsdeskundigen, professionals in gezondheidszorg en het onderwijs en wetenschappers, kan de zorg voor mensen met ASS en een verstandelijke beperking en de kwaliteit van hun bestaan verbeterd worden.

Presentaties

  • Alle informatie over dit project en de voortgang kunt u vinden op het Kennisplein Gehandicaptensector. Hier vindt u ook de presentaties van de bijeenkomsten.
  • Vooruitlopend op het onderzoek is er tijdens de conferentie Inservice Autisme in september 2015 een presentatie en workshop gehouden over prikkelverwerking en autisme (pdf | 783 kB)​​.​
  • De presentatie op het autismecongres van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) in 2017 is terug te kijken op de NVA ​website.​


Publicaties

Landsman JA (2017). Prikkelverwerking bij autisme en een verstandelijke beperking; de ontwikkeling van een methodiek voor ouders, begeleiders en leerkrachten voor (h)erkennen en positief beïnvloeden. Poster Nationaal Autisme Congres, Rotterdam, 24 maart 2017.

Interviews door kennisorganisatie voor langdurige zorg Vilans voor Kennisplein Gehandicaptensector met onze onderzoekers:

Bekijk ook de posters (pdf | 2,0 MB)​ die zijn ontwikkeld voor de bijeenkomst in november 2017.

Er wordt gewerkt aan een filmjournaal met extra financiering van de Vrienden van Talant. En verder heeft het project een YouTube-kanaal.

Meer informatie en media


Samenwerking

 

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Het project De Sensatie van een Goed Leven valt binnen het Nationaal Programma Gehandicapten ‘Gewoon Bijzonder’. In het project staat samenwerking binnen een landelijk netwerk rondom het thema prikkelverwerking bij mensen met autisme en een verstandelijke beperking centraal. Het brede netwerk bestaat uit ruim 35 organisaties (belangenbehartigers waaronder de NVA en de vereniging voor mensen met een verstandelijke beperkingLFB, zorgaanbieders, scholen, opleidingsinstituten voor professionals, autismenetwerken, academische werkplaatsen autisme, zorgverzekeraars en kennisinstituten) met in totaal rond de tachtig deelnemers. Vanuit dit netwerk worden de ervaringskennis van ouders en van mensen met autisme en een verstandelijke beperking zelf, de kennis en ervaring van begeleiders, leerkrachten en (para)medici en de wetenschappelijke kennis uit de orthopedagogische, neurobiologische en psychosociale wetenschappen met elkaar verbonden.

Onderzoeker in dit project is Andrea Fokkens en projectleider Jeanet Landsman​. Verder is een promovendus aangesteld op dit project: Marieke Werkman. Zij wordt begeleid door promotor prof. dr. Menno Reijneveld (RUG) en copromotoren dr. Sander Begeer (VU) en dr. Jeanet Landsman (RUG/TGO).

Financiers en looptijd

ZonMw, UMCG en de Vrienden van Talant, januari 2017 - januari 2020.

​​​​​​Meer weten over dit project?

Neem dan contact met ons op​.

Logo 'De sensatie van een Goed Leven'