•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Grip op Gedrag: maatschappelijke participatie normaal begaafde jongvolwassenen met autisme en gedragsproblematiek

Print 
01 december 2016

​​​​​In aansluiting op de wens van de overheid om iedereen te laten participeren, is dit onderzoek naar het verbeteren van de maatschappelijke participatie van mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) in een steeds complexer wordende maatschappij zeer relevant. Mensen met ASS hebben vaak problemen met deelname aan school, werk, vrijetijdsbesteding en (liefdes)relaties. Ze verwerken informatie anders en voelen zich daardoor vaak onbegrepen door hun omgeving. Hierdoor kunnen zij zich somber, depressief of juist agressief gedragen. Dat leidt er veelal toe dat zij maatschappelijk (nog) minder goed functioneren. 

In december 2016 zijn de Academische Werkplaatsen Autisme (‘Samen doen!’ en ‘Reach-Aut’) in samenwerking met TGO op verzoek van en bekostigd door ZonMw gestart met een onderzoek naar het vergroten van de maatschappelijke participatie van normaalbegaafde (IQ>70) jongvolwassenen (16-35 jaar) met een autismespectrum stoornis (ASS) en gedragsproblemen. Hierbij wordt gekeken naar bevorderende en belemmerende factoren (o.a. rol van de omgeving, rol eigen motivatie), vragen van de doelgroep en hun naasten, succes van huidige behandelingen en beleidsmatige aspecten.

Doel en werkwijze

Er zijn vier focusgroepen met verschillende deelnemers:

  • de doelgroep die gebruik maakt van ambulante hulpverlening;
  • ouders en naasten van deze personen;
  • representatieve hulpverleners en;
  • beleidsmakers op verschillende maatschappelijke terreinen (o.a. werk, school, zorg).


Verder worden individuele interviews afgenomen bij 30 voormalig residentiële cliënten (Yulius/Horizon, Dr. Leo Kannerhuis, Dimence). In overleg met de geïnterviewden worden één tot vier direct betrokkenen gevraagd aanvullende vragenlijsten in te vullen. Tevens wordt een literatuurstudie uitgevoerd om de meest recente wetenschappelijke kennis te verzamelen. Bovendien wordt een functionele verbinding gemaakt tussen kennis, competenties en ervaringen op het terrein van onderzoek, praktijk en beleid. Dat gebeurt onder andere door nauwe samenwerking van de onderzoekers met ervaringsdeskundigen, behandelaren, scholen en gemeenten.

Resultaten en toepassing

Op basis van de informatie verkregen uit de bovengenoemde aanpak, wordt tijdens de gehele projectduur toegewerkt naar een concreet beleidsadvies gericht op praktische interventies die de maatschappelijke participatie van normaalbegaafde jongvolwassenen met ASS en gedragsproblemen kunnen verhogen. Tevens wordt een aanzet gemaakt voor deskundigheidsbevordering voor de doelgroep en professionals.

Presentaties en publicaties

Koolhaas W, Kruizinga I, Landsman J, Teunisse JP, Sizoo B, Brouwer B, van Daalen E, Greaves-Lord K & Geurts H. Grip op Gedrag; bepalende factoren die normaal begaafde jongvolwassenen (16-25 jr) met een autisme diagnose die moeilijkheden hebben (gehad) op school wegens gedragsproblemen, zou helpen om zo zelfstandig als mogelijk de transitie naar werk te kunnen maken. Poster Nationaal Autisme Congres, Rotterdam, 24 maart 2017.

Samenwerking

In dit project wordt samen gewerkt tussen de twee Academische Werkplaatsen Autisme Reach-Aut en ‘Samen Doen!’. Het projectteam bestaat uit twee onderzoekers: Sanne Kromwijk en Ingrid Kruizinga (Yulius), vier onderzoekers/werkbegeleiders: Bram Sizoo (Dimence), Jan Pieter Teunisse (dr. Leo Kannerhuis), Emma van Daalen (Yulius) en Jeanet Landsman (TGO) en twee adviseurs: Kirstin Greaves-Lord (AWA ‘Samen Doen!’, Erasmus MC en Yulius) en Hilde Geurts (AWA Reach-Aut en UvA). Verder is er een klankbordgroep met daarin een aantal ervaringsdeskundigen.

Financiers en looptijd

ZonMw en Instituut Gak.​ December 2016 tot december 2018.​

Meer weten over dit project?

Neem dan contact met ons op​.