•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Evaluatie van TOP: Training Over Prikkelverwerking voor mensen met autisme

Print 
01 januari 2013

​​​​​​​In dit project is een training van re-integratie- en zorgbureau R95 geëvalueerd met specifieke aandacht voor prikkelverwerking voor mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Bij weinig behandelmethodieken voor ASS die zijn onderzocht, is specifieke aandacht voor de problemen die ontstaan bij over- of onderprikkeling en/of wordt prikkelgevoeligheid gemeten. Bovendien zijn er in z’n algemeenheid weinig kwalitatief goede interventiestudies van behandel- en begeleidingsmethodieken bij ASS, terwijl daar wel grote behoefte aan is.

De ervaringen met deelnemers met de Training Over Prikkelverwerking (TOP) zijn veelbelovend. Er is echter tot nu toe geen systematische effectevaluatie uitgevoerd van de interventie, waarbij de invloed van de methodiek op de kwaliteit van leven bij mensen met ASS onderzocht wordt. Daarom is door TGO in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het UMCG en de instelling voor jeugd-GGZ Accare​ een pilotstudie uitgevoerd om de eerste wetenschappelijke aanwijzingen te krijgen over effectiviteit.

Doel en werkwijze

Met behulp van vragenlijsten die voor, tijdens en na de individuele trainingen van vijf bijeenkomsten gedurende 5 tot 8 weken zijn afgenomen, zijn verschillende uitkomst- en procesmaten gemeten. De vragenlijsten zijn ingevuld door de deelnemers, een ‘belangrijke ander’ die de deelnemer goed kent, en de trainer zelf. De analyse bestond uit beschrijvende statistiek en kwalitatieve analyse. Vanwege het kleine aantal respondenten (n=7) kon geen vergelijkende statistiek worden uitgevoerd. Daarnaast is literatuurstudie gedaan naar het theoretisch kader rondom prikkelverwerking en ASS.​

Resultaten en toepassing

Omdat het aantal deelnemers aan het onderzoek klein is, is in het algemeen op basis van de resultaten niet te concluderen dat klachten afnemen of toenemen. Wel is er te zien dat er op basis van een onderzoeksgroep van zeven deelnemers aanwijzingen zijn dat meer klachten lijken af te nemen dan toe te nemen. De meeste deelnemers ervaren de training als waardevol. Voor een succesvolle implementatie is behalve een aantal aanpassingen aan de training ook een aantal aanpassingen nodig in voorwaardelijke sfeer, en dat betreft met name de financiering ervan. Verder onderzoek is noodzakelijk om de effectiviteit met betrekking tot kwaliteit van leven aan te tonen. Daarbij is samenwerking met meerdere centra aan te bevelen en meer regie nodig van de onderzoekers over de werving, inclusie (diagnosestelling) en het verzamelen van de gegevens.

Vervolg

Er hebben in vervolg op dit project twee studenten van de Hanzehogeschool Groningen (Toegepaste Psychologie) en twee van de Rijksuniversiteit Groningen (Ontwikkelingspsychologie en Klinische Psychologie) hun afstudeerscriptie gerealiseerd rondom dit onderzoek. De kennis uit de pilot en uit deze vier studies waren aanleiding voor een groter project rond het thema prikkelverwerking bij autisme en dat heeft geleid tot het project ‘De Sensatie van een Goed Leven’.

Presentaties en publicaties


Samenwerking

De Pilot was een samenwerking tussen TGO, Karin Berman van R95 Groningen, UMCG (Sociale Geneeskunde) en Accare. In de studentprojecten is daarnaast samenwerkt met Ateliers MTW (Museumtechnische Werken) in Groningen.

Financiers en looptijd

Commissie Healthy Ageing Pilots UMCG, 2013-2014.​

Meer weten over dit project?

Neem dan contact met ons op​.​​