•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Eigen regie voor opleiding en werk: zelfmanagement-instrument voor mensen met autisme

Print 
01 januari 2015

​​​​​​​In dit project is een blauwdruk ontwikkeld voor een persoonlijk profiel dat normaal- tot hoogbegaafde mensen met autisme vanaf 15 jaar moet helpen tijdens de schoolcarrière, bij het vinden van werk en het behouden ervan. Voor 2015 kwamen mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) of kortweg ‘autisme’ vaak in aanmerking voor een Wajong-uitkering of een beschutte werkplek (WSW). Nu vallen ze veelal onder verantwoordelijkheid van de gemeente voor ondersteuning richting arbeidsmarkt, omdat ze vaak niet meer in aanmerking komen voor de Wajong. Voor gemeenten is dit een nieuwe kwetsbare doelgroep. Gemeentes zetten daarom interventies in, al dan niet in samenwerking met UWV, Sociale Dienst, GGZ en scholen, om deze mensen zo efficiënt mogelijk te ondersteunen bij het realiseren van duurzame arbeidsparticipatie. Er zijn echter weinig bewezen effectieve interventies specifiek voor deze doelgroep.

Passend werk voor mensen met autisme vraagt om werk waarin rekening wordt gehouden met de beperkingen en behoeften van mensen met autisme. Om hieraan tegemoet te komen, is het van groot belang om in de eerste plaats een helder beeld te hebben van de mogelijkheden, beperkingen en behoeften van mensen met autisme. De tool die in dit project is ontwikkeld, komt daar aan tegemoet.

Doel en werkwijze

'Ontwikkel een bruikbaar instrument voor mensen met autisme dat hen helpt in het proces van naar school gaan/studeren en het zoeken, vinden en behouden van een plek op de arbeidsmarkt.' Dat was in het kort de opdracht die het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) gaf aan de onderzoekers van TGO. Adapted Intervention Mapping (AIM) is een ges​chikte methode voor het samen met de doelgroep ontwikkelen van praktische interventies, die voldoen aan de behoeftes van mensen die ermee moeten gaan werken. Omdat we vanaf het begin van dit project aandacht hebben voor de uiteindelijke implementatie van wat er ontwikkeld wordt, nemen we ook het implementatiemodel van Wensing en Grol ​mee. In grote lijnen hebben we de volgende stappen doorlopen:

  • Vaststellen wat het probleem is.
  • Vaststellen wat er ontwikkeld moet worden en welk doel het heeft. 
  • Ontwikkelen van een methodiek.
  • Eerste test op bruikbaarheid.
  • Integratie in routines en continue evaluatie.

Resultaten en toepassing

Het resultaat: er ligt een blauwdruk voor een levensloopbegeleidingstool waarmee mensen met een autismespectrumstoornis zelf aan de slag kunnen. In het project ‘WerkWeb-Autisme’, gefinancierd door ZonMw, is deze tool een van de onderdelen die gebouwd gaat worden.

Presentaties, publicaties en media

Samenwerking​

Di​t project was een samenwerking tussen TGO, de afdeling Gezondheidswetenschappen UMCG (Sociale Geneeskunde), een aantal ervaringsdeskundigen met ASS, het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum, het UWV, GGZ Eindhoven, Voorzet Autisme en AutiTalent.

Financiers en looptijd

Arbeidsdeskundig Kennis Centrum, 2015-2016.

Meer weten over dit project?

Neem dan contact met ons op.

AKC logo​​​