•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Voorspellers van arbeidsongeschiktheid bij zelfstandigen

Print 
01 januari 2014

Factoren die arbeidsgeschiktheid bij zelfstandig ondernemers voorspellen, laten een overlap zien met factoren die arbeidsongeschiktheid van werknemers in loondienst voorspellen. Toch is het aannemelijk dat er ook belangrijke accentverschillen bestaan. Om welke accentverschillen dat precies gaat, is nog onvoldoende in kaart gebracht.

​​Methode

TGO heeft in dat kader in opdracht van het Academisch Centrum voor Private Verzekeringsgeneeskunde (ACPV) een uitgebreide literatuurstudie gedaan naar voorspellende factoren voor arbeidsongeschiktheid van zelfstandig ondernemers.

​Conclusie

​De belangrijkste conclusie van deze studie is dat er nog steeds zeer beperkte literatuur over voorspellende factoren voor arbeidsongeschiktheid van zelfstandigen bestaat. Daardoor moet men bij het opstellen van richtlijnen zich vooralsnog voornamelijk baseren op voorspellers voor arbeidsongeschiktheid van werknemers in loondienst.

Looptijd

​​​​2014-2015

​​​​​​Meer weten over dit project?

Neem dan contact met ons op​.