•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Zo doen we dat in Drenthe: duurzame inzetbaarheid

Print 
01 september 2017

Het begrip 'Duurzame inzetbaarheid' wordt door veel organisaties gebruikt voor het gezond, ontwikkeld en vooral werkend houden van hun personeel. Als gevolg van de sterke vergrijzing en ontgroening van de samenleving, zullen de pensioenen en de AOW langer uitgekeerd moeten worden en stijgt de gemiddelde leeftijd van werknemers. Dit zorgt voor hogere kostenposten voor zowel de pensioenfondsen als de overheid. De pensioenleeftijd zal daarom vanaf 2021 op 67 jaar komen te liggen. Het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van werknemers, is dan ook noodzakelijk om hierboven genoemde problemen het hoofd te bieden.

Op basis van een screening worden bedrijven geselecteerd die mee kunnen doen aan een korte pilot (n=30). Bij 15 van de geselecteerde 30 bedrijven wordt na de korte pilot nog een verdiepende pilot uitgevoerd. Lugus Organisatie Advies maakt een analyse van de deelnemende bedrijven op basis van specifieke aandachtsgebieden. Op basis van de analyse wordt een verbeterplan opgesteld dat in en door het bedrijf ten uitvoer wordt gebracht om de duurzame inzetbaarheid van de werknemers te vergroten.

Doel en werkwijze

TGO gaat onderzoek doen naar het proces en de uitkomsten van de korte en de verdiepende pilots op de duurzame inzetbaarheid van de werknemers. Om dit te kunnen bewerkstelligen, wordt een zogenoemd pré-post onderzoeksdesign gehanteerd. Dit betekent dat, voorafgaand aan de korte en verdiepende pilots, een nulmeting wordt uitgevoerd onder alle werknemers van de deelnemende bedrijven. De duurzame inzetbaarheid van de werknemers is hierbij de primaire uitkomstmaat. Secundaire uitkomsten die in dit onderzoek worden meegenomen zijn: gezondheid en vitaliteit van werknemers, het combineren van werk, (mantel)zorg en privétaken, (bij)scholingsmogelijkheden, aantal vrouwen op de werkvloer, en laaggeletterdheid.

Na deze nulmeting begint Lugus Organisatie Advies aan de pilots. Als de pilots zijn afgerond en bedrijven met de adviezen (in de vorm van een verbeterplan) aan de slag zijn gegaan, wordt onder dezelfde werknemers een nameting gehouden om veranderingen in met name de duurzame inzetbaarheid ten opzichte van de nulmeting in kaart te brengen. Aanvullend worden enkele interviews afgenomen met een aantal werknemers en vertegenwoordigers van de bedrijven.

Resultaten en toepassing

​De resultaten zullen verspreid worden binnen het Interreg-project en zo mogelijk zal er een publicatie in een Nederlandstalig tijdschrift geschreven worden.

Samenwerking

Dit project is een samenwerking tussen de Gemeente Emmen, VPB Parkmanagement Emmen​ en TGO, in opdracht van In For Care, Intereg 4b ​Noordzee. ​

Looptijd

​1 september 2017 tot 1 oktober 2018​​.

​​​​​​Meer weten over dit project?

Neem dan contact met ons op​.