•  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Haalbaarheidsstudie Opzet Dataregister Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Print 
01 januari 2015

​Verzekeraars die zelfstandig ondernemers tegen arbeidsongeschiktheid verzekeren, baseren hun besluit om tot verzekeren over te gaan en om tot uitkeren over te gaan op gegevens die zij over de (kandidaat-)verzekerde verzamelen. Ook voor het bepalen van de hoogte van de premie worden deze gegevens aangewend. Arbeidsongeschiktheidsverzekeraars verzamelen echter niet altijd dezelfde gegevens. Tevens wisselt de kwaliteit van de verzamelde gegevens tussen verzekeraars onderling en zijn deze gegevens lang niet altijd digitaal te ontsluiten.​

Doel

Vanuit de overheid neemt de druk op verzekeraars toe om transparant te zijn over de gegevens waarop acceptatie, schade-uitkering en hoogte van de premie zijn gebaseerd. Het Verbond van Verzekeraars heeft in dat kader aan TGO gevraagd om een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar het opzetten van een landelijk dataregister arbeidsongeschiktheidsverzekeringen; één uniform register dat door alle verzekeraars met dezelfde gegevens wordt gevuld. Het doel van deze studie is om vast te stellen:


 • of er bij betrokken verzekeraars voldoende draagvlak is voor het ontwikkelen van een landelijk dataregister;
 • of het ontwikkelen van een dergelijk register technisch, financieel en procesmatig haalbaar is.


Werkwijze

Voor het onderzoek is van meerdere methoden gebruik gemaakt:

 • Vragenlijstonderzoek om bij deelnemende verzekeraars te inventariseren welke gegevens ze op welke manier opslaan.
 • Interviews met sleutelpersonen van twee grote, een middelgrote en een kleine arbeidsongeschiktheidsverzekeraar.
 • Interviews met vertegenwoordigers van:
  • een grote verzekeraar;
  • het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (onder andere met een compliance officer);
  • een Duitse firma die ondersteuning kan bieden bij het opzetten van het register en het gebruik maken van een groot, reeds bestaand databestand op het terrein van arbeidsongeschiktheid.

​​
Conclusie

De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat de centrale spelers in het veld een verzekeraarsoverstijgend dataregister haalbaar achten. Er zijn echter verschillende varianten mogelijk, die ieder hun eigen mogelijkheden en beperkingen kennen.​

​​Looptijd

​2015-2016

​​​​​​Meer weten over dit project?

Neem dan contact met ons op​.​