•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

UDIHiG - Urban Design for Improving Health in Groningen

Print 
 

​​​​Vraagstuk

De gezondheid van bewoners van naoorlogse wederopbouwwijken is gemiddeld slechter dan van bewoners van woonwijken uit andere perioden. Deels is dit te verklaren door de stedenbouwkundige opzet van deze wijken. De gebouwde omgeving beïnvloedt namelijk de gezondheid van haar bewoners en gebruikers. Paddepoel in Groningen is typisch zo'n naoorlogse wederopbouwwijk.

In een divers samengesteld consortium – Wijkraad Paddepoel, RUG, UMCG, TU Delft, gemeente Groningen, GGD, WIJS, GRAS – onderzoekt UDIHiG in Paddepoel welke stedenbouwkundige interventies de gezondheid van de bewoners kunnen verbeteren, door gezondere leefstijlen te stimuleren.

UDIHiG maakt deel uit van het ZonMw programma 'Maak Ruimte voor Gezondheid'.

Verschillen​​​de fase

Fase 1 van UDIHiG is inmiddels afgerond. Daarin is het consortium ingericht en een pilot uitgevoerd. De pilot richtte zich op het winkelcentrum van Paddepoel. In verschillende co-creatie bijeenkomsten is samen met bewoners onderzocht welke aanpassingen wenselijk zijn om het winkelcentrum toegankelijker te maken voor ouderen. In de pilot hebben we ook de werkwijze met virtual reality brillen uitgeprobeerd. Deze bleek zeer bruikbaar te zijn. Aan het eind van fase 1 is een kennisagenda samengesteld met het consortium.

Fase 1 betrof 1 jaar (2018-2019)

Fase 2 betreft 3 jaar (2019-2022)​

Uitvoering van fase 2

In Fase 2 wordt de kennisagenda uitgevoerd in verschillende work packages:

  • WP1: Beschrij​​ving van de wijk Paddepoel: stedenbouwkundig, demografisch en gezondheidssituatie. Op basis van deze beschrijving en met input vanuit verschillende perspectieven worden locaties in de wijk Paddepoel bepaald waar WP2 zich op gaat richten.
  • WP2: Ontwikkeling van een interventie in de wijk, stedenbouwkundig redesign, met als doel de bewoners te verleiden en te stimuleren tot gezondere leefstijlen.
  • WP3: Participatie en co-creatie van alle stakeholders gedurende de hele looptijd van UDIHiG. Virtual reality speelt daarin een rol met daarnaast verschillende innovatieve, interactieve methoden.
  • WP4: Kenniscirculatie en –disseminatie van alle bevindingen. Voor alle stakeholders binnen en buiten het consortium worden passende vormen en methoden ingezet.

​Kennisagenda

De kennisagenda van UDIHiG treft u hier.

Volg ons op sociale mediaTwitter