•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Toegepast GezondheidsOnderzoek: Samen werken aan gezondheid

Print 

​​​overlegfoto

Missie en positie TGO

TGO ​​draagt met toegepast wetenschappelijk onderzoek bij aan een samenleving waarin mensen zo gezond mogelijk kunnen zijn. Dit doen we door kennis te verbinden en samen met onze partners tot waardevolle uitkomsten te komen. 

De Wetenschapswinkel Geneeskunde & Volksgezondheid maakt onderdeel uit van TGO. Samen met Sociale geneeskunde, Global Health, Gezondheidspsychologie en Verplegingswetenschap zijn we de afdeling Gezondheidswetenschappen van het UMCG en werken we aan Healthy Ageing. Daarbij werken we nauw samen met het Healthy Ageing Network North​​ern Netherlands en de Aletta Jacobs School of Public Health. 

Speerpunten in onderzoek

​We richten we ons vooral op gezonde leefstijl (preventie), (arbeids)participatie, leven en werken met een chronische ziekte of beperking, kwetsbare jongeren en gezond ouder worden. We dragen bij aan duurzame ontwikkeling, kwaliteitsverbetering en implementatie van programma’s, interventies, aanbod en onderwijs in gezondheidszorg en welzijn. We gebruiken daarvoor wetenschappelijke methoden en werken actief samen met betrokken stakeholders. De nadruk ligt daarbij op zelfmanagement/empo​werment en ketensamenwerking. Als het kan wordt technologie ingezet. Tevens geven we advies en ondersteuning bij het uitvoeren van onderzoek. 

IMPACT

Wij onderzoeken, verbinden en ontwikkelen met IMPACT:

Interactie tussen alle betrokkenen (Interacting with all stakeholders)

We verbinden ervaringskennis, praktische en wetenschappelijke kennis door intensieve samenwerking met mensen die deze perspectieven vertegenwoordigen. Kennis, belangen en verhalen van alle betrokkenen, dus ook van patiënten, cliënten of burgers worden verzameld en zorgvuldig meegenomen. Dit doen we in lokale, regionale en (inter)nationale netwerken.

Maatschappelijk betekenisvol (Meaningful for people)

We brengen onderzoek dichter bij de mensen en creëren waarde met wat we doen. Via de Wetenschapswinkel studenten van verschillende universitaire opleidingen ingezet om organisaties in het veld van zorg en welzijn te ondersteunen bij het oplossen van hun vraagstukken. Dit biedt kansen voor integratie van bestaande en nieuwe kennis in het handelen van deze organisaties.

Praktijk als uitgangspunt (Practice as a starting point)

We halen voor de praktijk relevante vragen en kennis op, zowel vanuit de zorg als vanuit de welzijnssector. We ontwikkelen interventies, diensten of producten en brengen lopende initiatieven samen, dit alles om hiermee de vragen uit de praktijk te beantwoorden.

Actiegericht (Action oriented)

We reflecteren, leren en vernieuwen in een plezierige en gelijkwaardige samenwerking met betrokkenen. Dit vraagt een flexibele en actieve samenwerking tussen alle betrokkenen, zowel vanuit de maatschappij als de wetenschap.
Creatief in wat we doen (Creative) We denken buiten bestaande kaders en experimenteren met nieuwe manieren van onderzoek. We spelen in op ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg en de welzijnssector en zetten onze creativiteit in bij het samen ontwikkelen van oplossingen. We creëren daarmee nieuwe inzichten en innovatieve producten.

Theorie gerelateerd (Theory related)

Al ons onderzoek heeft een wetenschappelijk fundament. In ons werk passen we wetenschappelijke methoden toe; zowel kwalitatief als kwantitatief of combinaties van beide. We zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar.

Volg ons op sociale mediaTwitter