•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Terugblik symposium 2019

Print 

Een terugblik op een zeer leerzame en afwisselende middag, 22 november 2019 in het UMCG, waar de nieuwste inzichten over echo’s en operaties van het babyhart gedeeld werden. Een ervaringsdeskundige vertelde haar indrukwekkende verhaal. Ook werd genetisch onderzoek bij een aangeboren hartafwijking op een toegankelijke manier inzichtelijk gemaakt. 

Dit vierde gezamenlijke Eurocat-SPSNN symposium voor verloskundigen, jeugd- en kinderartsen, gynaecologen, echoscopisten, klinisch genetici en andere belangstellenden werd voorgezeten door Prof.dr. Irene van Langen (klinisch geneticus, UMCG). ​

Bekijk hieronder de presentaties, evenals op het symposium te beginnen met de cijfers van Eurocat over het onderwerp, helder uiteengezet door Jorieke van Kammen: 

Introductie: Hartafwijkingen in d​​e Eurocat database

Hartafwijkingen zijn de meest voorkomende aangeboren aandoeningen. Hoe vaak komen ze dan voor? Wat kan de oorzaak zijn, wat gebeurt er om ze op te sporen, wat zijn risicofactoren? Er werd gebruik gemaakt van data van SPSNN en Eurocat Noord-Nederland.

Spreker: dr. Jorieke van Kammen (klinisch geneticus, Eurocat UMC Groningen)

Presentatie

Aang​​​eboren hartafwijkingen: screening en diagnostiek

Het is nog niet zo gemakkelijk een hartafwijking al vóór de geboorte te ontdekken. Een voordracht met veel voorbeelden uit de praktijk, over de kracht van de screening, de uitdagingen van een juiste diagnose met behulp van echoscopie en mede daardoor de passende opvang na de geboorte.

Spreker: Monique Haak (gynaecoloog, Stichting Prenatale Screening Randstad-Midden)​

Presentatie nog niet beschikbaar​

Genetica en aangebo​ren hartafwijkingen, de inzet van prenatale WES

In deze presentatie worden de mogelijke oorzaken van hartafwijkingen besproken, met de focus op  genetische oorzaken. Er is speciale aandacht voor genetische diagnostiek (o.a. Whole Exome Sequencing, WES) bij vóór de geboorte ontdekte hartafwijkingen.

Sprekers:  Mieke Kerstjens en Nicole Corsten (klinisch genetici, UMC Groningen)

Presentatie

Patiëntver. Aan​geboren Hartafwijkingen (PAH), een ervaringsdeskundige aan het woord

Judith van de Meerakker, geboren met een hartafwijking, onderging drie operaties vóór haar derde levensjaar: “Je wordt geboren met een hartafwijking en dit heb je je hele leven”. Door haar medische geschiedenis is ze promotieonderzoek gaan doen naar de genetica van aangeboren hartafwijkingen.

Spreker: Judith van de Meerakker (onderzoeker, lid PAH, geboren met een hartafwijking)

Presentatie

Chirurgie bij aangebo​​ren hartafwijkingen

In het UMCG worden kinderen die geboren worden met een hartafwijking, geopereerd door een team kinderthoraxchirurgen. Wat komt een kinderthoraxchirurg tegen in de praktijk, wat kan ervoor zorgen dat een operatie soms extra moeilijk wordt?

Spreker: Astrid van Boxtel (fellow congenitale cardio-thoracale chirurgie, UMC Groningen)

Pr​esentatie