•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Prenatale diagnose van afwijkingen aan de urinewegen: Een cohortonderzoek in Noord Nederland

Print 
20 maart 2018

Sinds de invoering van de prenatale screening in 2007, laten bijna alle zwangeren in Nederland een 20 weken echo uitvoeren. Tijdens deze echo worden alle organen in beeld gebracht, met als doel om afwijkingen vroegtijdig op te sporen. Met gegevens van Eurocat hebben we onderzoek gedaan naar de effecten  van de 20 weken echo op het stellen van de diagnose van aandoeningen aan de urinewegen en het tijdstip hiervan. Uit het onderzoek komt naar voren dat er sinds de introductie van de prenatale screening meer kinderen worden geboren met een aandoening aan de urinewegen en dat meer dan 80% van deze aandoeningen al tijdens de zwangerschap wordt gezien. Verder onderzoek naar de lange termijn effecten van aandoeningen aan de urinewegen is belangrijk om ouders van de juiste informatie te kunnen voorzien.

​Auteurs

Bakker MK, Bergman JEH, Fleurke-Rozema H, Streefland E, Gracchi V, Bilardo CM, de Walle HEK
Prenatal diagnosis of urinary tract anomalies, a cohort study in the Northern Netherlands.
Prenatal Diagnosis, 2018 Jan;38(2):130-134.
Lees het volledige artikel​