•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Jonge moeders in Noord- en Oost-Nederland en 'medicatie op maat'

Print 
21 december 2017

​​​Farmacogenetica is een nieuw vakgebied dat kijkt naar de invloed van erfelijke eigenschappen (DNA) op de werking van medicijnen. Niet iedereen heeft dezelfde erfelijke eigenschappen en reageert hetzelfde op medicijnen. Het kan dus zijn dat niet iedereen bij dezelfde aandoening evenveel of dezelfde medicijnen nodig heeft. Een andere term voor ‘farmacogenetica’ is ‘medicatie op maat’. Bij dit onderzoek hebben we gevraagd aan jonge moeders (vrouwen die tussen 2011 en 2014 een kind hebben gekregen en woonachtig zijn in Noord- of Oost-Nederland) wat zij weten van farmacogenetica en hoe ze er verder over denken. In totaal hebben we bijna 1000 vragenlijsten verstuurd. We hebben 219 vragenlijsten ingevuld weer terug gekregen. Hieruit bleek dat minder dan een kwart van de vrouwen eerder had gehoord van de term ‘farmacogenetica’, maar de meerderheid (65%) begreep het concept wel. Vrouwen die ooit last hadden gehad van bijwerkingen van medicijnen wisten meer over farmacogenetica dan vrouwen die geen bijwerkingen hadden gehad. Bijna 70% van de vrouwen zou in de toekomst wel een DNA test willen laten doen zodat toekomstige medicatie op haar persoonlijk toegespitst kan worden. Een kwart van de vrouwen wist niet of ze een DNA test zou willen en slechts 2% zou dit niet willen. We kregen maar 22% van de vragenlijsten teruggestuurd en het kan dus zijn dat dit een wat vertekend beeld geeft. Al met al vinden we het bemoedigend dat zoveel vrouwen een positieve houding lijken te hebben ten opzichte van ’medicatie op maat’.​

​Auteurs

Daud ANA, Bergsma EL, Bergman JEH, de Walle HEK, Kerstjens-Frederikse WS, Bijker BJ, Hak E, Wilffert B.

Knowledge and attitude regarding pharmacogenetics among formerly pregnant women in the Netherlands and their interest in pharmacogenetics research
BMC Pregnancy and Childbirth. 2017 Apr 14;17(1):120
Q2 OBSTETRICS&GYNECOLOGY
​Lees het volledige artikel.