•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Bètablokker gebruik tijdens de zwangerschap en de kans op aangeboren afwijkingen

Print 
20 maart 2018

Bètablokkers (zoals labetalol, metoprolol, atenolol en propranolol) zijn één van de meest v​oorgeschreven medicijnen voor een te hoge bloeddruk. Steeds meer mensen hebben een te hoge bloeddruk, zo ook zwangere vrouwen.  Het is daarom belangrijk om te onderzoeken of het gebruik van bètablokkers in het begin van de zwangerschap een verhoogde kans geeft op aangeboren afwijkingen bij het ongeboren kind. Uit eerder onderzoek is gebleken dat bètablokkers mogelijk een verhoogde kans geven op hartafwijkingen, gespleten lip/gehemelte, open schedel/ open ruggetje en hypospadie (de urinebuis opening zit hierbij niet op de top van de penis, maar ergens aan de onderkant van de penis). Bij ons onderzoek met de gegevens in de EUROmediCAT database konden we de eerder gevonden resultaten niet bevestigen. Vervolgens hebben we gekeken of andere aangeboren afwijkingen vaker voorkwamen na gebruik van bètablokkers. We vonden dat het risico op een bepaald type niercysten (namelijk multicysteuze nierdysplasie) licht verhoogd was bij vrouwen die een bepaald type bètablokker (labetalol) hadden gebruikt in het eerste trimester van de zwangerschap. Deze nieuwe bevinding moet verder worden onderzocht in andere (grote) studies. Het risico op aangeboren afwijkingen na gebruik van bètablokkers in het eerste trimester van de zwangerschap is laag en het is belangrijk om de voordelen van bètablokkers (namelijk een verlaging van de bloeddruk) af te wegen  tegen de eventuele nadelen.

​Auteurs

Bergman JEH, Lutke LR, Gans ROB, Addor MC, Barisic I, Cavero-Carbonell C, Garne E, Gatt M, Klungsoyr K, Lelong N, Lynch C, Mokoroa O, Nelen V, Neville AJ, Pierini A, Randrianaivo H, Rissmann A, Tucker D, Wiesel A, Dolk H, Loane M, Bakker MK

​Beta-blocker use in pregnancy and risk of specific congenital anomalies: a European case-malformed control study.
Drug Saf. 2017 Dec 11 (Epub ahead of print)
​Lees het volledige artikel