•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Hoe vaak komen aangeboren aandoeningen voor in Europa tussen 1980 tot 2012?

Print 
16 oktober 2018

​EUROCAT gegevens worden onder andere gebruikt om te zien hoe vaak een bepaalde aangeboren aandoening jaarlijks voorkomt. Bij dit onderzoek is data gebruikt van 25 EUROCAT registraties over de periode 1980 tot 2012. Een aantal ernstige aangeboren hartaandoeningen (één hartkamer, atrioventriculair septum defect en tetralogie van Fallot) komt steeds vaker voor in Europa: een toename van 1,4 tot 4,6%. Dit komt misschien omdat steeds meer mensen overgewicht en/of suikerziekte hebben, dit zijn bekende risicofactoren voor aangeboren hartaandoeningen. Als een aandoening door de jaren heen vaker voorkomt, kan dit ook het gevolg zijn van een toename aan schadelijke invloeden (teratogenen) in de blootstelling van de zwangere vrouw. Een specifieke longafwijking (cysteuze adenomateuze malformatie) komt ook vaker voor (toename van 6,5%) en een bepaalde groep aangeboren ledemaatsafwijkingen (reductiedefecten) komt minder vaak voor: een afname van bijna drie procent. Hier is geen verklaring voor gevonden. Tot slot blijkt dat neurale buis defecten zoals open rug en open hoofd in 2012 nog even vaak voorkomen als in 1980. Het slikken van extra foliumzuur (van vier weken voor de conceptie tot acht weken na de conceptie) kan beschermen tegen deze aandoeningen. Dit wordt sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw dan ook met klem aanbevolen en het is teleurstellend dat we hier geen effect van zien.​

​Auteurs

​​Morris JK, Springett AL, Greenlees R, Loane M, Addor MC, Arriola L, Barisic I, Bergman JEH, Csaky-Szunyogh M, Dias C, Draper ES, Garne E, Gatt M, Khoshnood B, Klungsoyr K, Lynch C, McDonnell R, Nelen V, Neville AJ, O'Mahony M, Pierini A, Queisser-Luft A, Randrianaivo H, Rankin J, Rissmann A, Kurinczuk J, Tucker D, Verellen-Dumoulin C, Wellesley D, Dolk H.
Trends in Congenital Anomalies in Europe from 1980 to 2012
PLoS One. 2018 Apr 5;13(4)
Lees het volledige artikel