•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Luchtverontreiniging en aangeboren aandoeningen

Print 
06 februari 2019

​Heeft luchtverontreiniging een effect op aangeboren aandoeningen en zo ja, op wat voor aandoeningen? We hebben met behulp van de postcode de gemeten concentraties van gifstoffen in de lucht op het moment van geboorte, gekoppeld aan de gegevens in de Eurocat database. Deze wat grove methode kan ons mogelijk toch meer inzicht geven. Er was sprake van een klein verhoogd  effect op hypospadie, een aandoening waarbij de plasbuis niet uitmondt aan de top van de penis. Verder onderzoek hiernaar zal zich richten op mogelijke onderliggende oorzaken. ​

​Auteurs

Salavati N, Strak M, Burgerhof JGM, de Walle HEK, Erwich JJHM, Bakker MK

The association of air pollution with congenital anomalies: An exploratory study in the northern Netherlands​
Int J Hyg Environ Health. 2018 Aug;221(7):1061-1067
Lees het volledige artikel​