•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

‘Saving lives of babies with birth defects and improving their quality of life’

Print 
03 maart 2021

Dat is het thema van World Birth Defects Day 2021. Niet alleen het redden van levens maar ook: zorgen voor goede kwaliteit van leven. Alle kinderen hebben recht op een gezonde start van hun leven. Maar baby’s die geboren worden met een aandoening lopen meer risico om te overlijden of op een levenslange beperking. Daarom is het van belang dat deze baby’s zo snel mogelijk de juiste behandeling krijgen en zo de beste kansen in het leven. WBDDay vraagt hiervoor elk jaar opnieuw wereldwijd aandacht!

Wereldwijd worden er zo’n acht miljoen kinderen per jaar geboren met een aangeboren afwijking

In rijke en arme landen, bij rijke en arme ouders, overal komt het voor dat een kind met een aandoening ter wereld komt. Het vervolg is per regio, land en ouderpaar verschillend. Het maakt veel uit voor het leven van een kind met een aangeboren afwijking of de ouders gezond zijn, toegang tot gezondheidszorg hebben, maar ook of ze voldoende geld en middelen hebben.

Toegang tot zorg en voorzieningen

Een kind dat opgroeit met een aangeboren aandoening, kan een fijn en goed leven hebben. Sommige aandoeningen zijn prima te behandelen of soms zelfs te verhelpen, bijvoorbeeld met een operatie. De ouders en het kind hebben ondersteuning nodig en toegang tot kwalitatief goede gezondheidszorg. Voldoende opgeleide artsen en toegankelijke en bereikbare zorg. Kennis van de verschillende aandoeningen en beschikbare behandelingen of medicatie. Begeleiding bij de uitdagingen die ze tegenkomen. Misschien aanpassing van de woonomgeving en, als het kind ouder wordt en naar school kan, aangepaste voorzieningen, meubilair, vervoer etc. Sport- en spelfaciliteiten die tegemoetkomen aan de beperkingen die een kind heeft maar ook uitdaging bieden.

Eurocat Nederland doet sinds 2018 mee aan EUROlinkCAT

In dit grote vijfjarige project wordt de kennis van diverse registraties uit Europa met elkaar verbonden en uitgewisseld. EUROlinkCAT onderzoekt de eerste tien levensjaren van Europese kinderen met een aangeboren afwijking. Er wordt gekeken naar de impact van de aandoening op de gezondheid bij het opgroeien.