•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Werken met schadelijke stoffen vroeg in de zwangerschap: meer kans op een hartafwijking bij het kind?

Print 
11 mei 2021

​De meest voorkomende aangeboren aandoeningen zijn afwijkingen aan het hart.
Zowel erfelijke als omgevingsfactoren kunnen ervoor zorgen dat er een hartafwijking bij de foetus ontstaat. Er zijn verschillende bekende factoren  die het risico op een afwijking vergroten, zoals:

  • diabetes bij de moeder
  • het gebruik van bepaalde medicijnen door moeder
  • roken of alcohol drinken tijdens de zwangerschap.

Blootstelling aan fijnstof, oplosmiddelen, pesticiden en metalen

In ons onderzoek keken we of moeder tijdens het werk werd blootgesteld aan stoffen die meer risico zouden kunnen geven op aangeboren hartaandoeningen.

Uitvoering en uitkomst van het onderzoek

Voor dit onderzoek gebruikten we de gegevens van kinderen geboren met een hartafwijking uit de Eurocat Noord-Nederland registratie, ondergebracht in verschillende groepen hartafwijkingen. Op die manier hielden we rekening met de diverse hartafwijkingen die elk op een andere manier ontwikkelen. Als controlegroep selecteerden we kinderen zonder aangeboren aandoeningen uit de Lifelines studie. Via het beroep van de moeder werd gekeken met welke stoffen zij mogelijk vroeg in de zwangerschap in aanraking was geweest. Hiervoor was een beroepen-blootstelling matrix ontwikkeld.

De studie onder 1174 kinderen mét, en 5602 kinderen zonder hartafwijking liet het volgende zien:
Een zwangere vrouw die tijdens haar werk vroeg in de zwangerschap blootgesteld wordt aan biologisch stof, mineraal stof en metalen, heeft een grotere kans op het krijgen van een kind met bepaalde soorten hartafwijkingen. De kans op linkszijdige of rechtszijdige ventriculaire uitstroombaan obstructie of een septumdefect was toegenomen.

Aanbeveling

Het is van belang dat werkende vrouwen zich goed laten informeren over de mogelijk schadelijke stoffen waarmee zij in aanraking kunnen komen tijdens het werk.

Spinder N, Bergman JE, Kromhout H, Vermeulen R, Corsten-Janssen N, Boezen HM, du Marchie Sarvaas GJ, de Walle HE
Maternal occupational exposure and congenital heart defects in offspring
Scand J Work Environ Health. 2020 Nov 1;46(6):599-608