•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Aangeboren afwijkingen bij VACTERL (3): meer risicofactoren

Print 
05 november 2020

​​​​​De "VACTERL associatie" is een combinatie van aangeboren afwijkingen van verschillende delen van het lichaam. In een eerder nieuwsbericht vertelden we over ons onderzoek naar VACTERL.​

Bij VACTERL zien we een combinatie van in ieder geval drie van de volgende aangeboren afwijkingen:
​VVertebral defect = afwijkende ruggenwervel
​A​Anal atresia = afwijking aan de anus 
​C​Cardiac defect = hartafwijking 
​TE​Tracheo-Esophageal fistula = open verbinding tussen luchtpijp en slokdarm 
​R​Renal anomaly = nierafwijking
​L​Limb anomaly = afwijking aan de ledematen. ​

Risicofactoren voor VACTERL: een vervolgonderzoek

Na ons eerste onderzoek hebben we in een tweede studie gekeken of we er achter kunnen komen waardoor de kans op VACTERL mogelijk verhoogd kan zijn. Als vervolg hierop keken we naar meer risicofactoren.​

Derde studie naar VACTERL met gegevens van Eurocat en AGORA

Voor dit onderzoek gebruikten we de gegevens van EUROCAT Noord-Nederland en AGORA (Aetiologisch onderzoek naar Genetische en Omgevings Risicofactoren voor Aandoeningen bij kinderen van het Radboud UMC in Nijmegen). We vergeleken in dit onderzoek de moeders van 142 Nederlandse kinderen met VACTERL met een gezonde controlegroep: de moeders van ruim 2.100 Nederlandse kinderen zonder een aangeboren aandoening.

We zagen bij de moeders die een kind kregen met VACTERL associatie dat ze:

  • Vaker een vruchtbaarheidsbehandeling (IVF, ICSI, GIFT en/of eiceldonatie) moesten ondergaan om zwanger te worden
  • Vaker overgewicht of obesitas hadden
  • Vaker rookten in het begin van de zwangerschap
  • Minder vaak foliumzuur hadden gebruikt tijdens de aanbevolen periode (4 weken vóór de bevruchting tot 8 weken na de bevruchting)

Ook bleek dat het kind met VACTERL vaak het eerste kind was.

In dit onderzoek konden twee eerder gevonden risicofactoren, te weten suikerziekte en chronische longziekten bij de moeder, niet bevestigd worden.​

Aanbevelingen voor een gezonde levensstijl

Deze studie laat opnieuw zien dat verschillende omstandigheden in het leven van de moeder een rol kunnen spelen in het ontstaan van VACTERL bij het kind. We wisten al dat deze factoren de kans op een aantal afzonderlijke  afwijkingen van VACTERL vergroten. Het is dus van belang dat vrouwen voordat ze zwanger worden, stoppen met roken en streven naar een gezond gewicht. Naast de leefstijl van moeder, spelen ook erfelijke factoren een rol bij  het o​ntstaan van VACTERL.​

Maternal risk factors associated with the VACTERL association: a case-control study

Auteurs: van de Putte R, de Walle HEK, van Hooijdonk KJM, de Blaauw I, Marcelis CLM, van Heijst A, Giltay JC, Renkema KY, Broens PMA, Brosens E, Sloots CEJ, Bergman JEH, Roeleveld N, van Rooij ALM

Gepubliceerd in: Birth Defects Research
Link naar het artikel: http://dx.doi.org/10.1002/bdr2.1773