•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Overlevingskans van kinderen met een aangeboren afsluiting van de slokdarm (oesofagusatresie)

Print 
16 juni 2021

Wat is een afsluiting van de slokdarm?

De slokdarm is de verbinding tussen de mond en de maag.  Bij een slokdarmafsluiting, ook wel oesofagusatresie genoemd, mist er een stukje van de slokdarm. Hierdoor kan het eten niet in de maag komen. ​

Kinderen met een slokdarmafsluiting hebben ook vaak een verbinding tussen de slokdarm en de luchtpijp (een tracheo-oesofageale fistel). Hierdoor kan voedsel en speeksel in de longen terecht komen. Kinderen met een afsluiting van de slokdarm worden vaak snel na de geboorte geopereerd. Ongeveer de helft van de kinderen met deze aandoening heeft alleen een slokdarmatresie. Bij de andere kinderen worden ook andere aangeboren afwijkingen gezien (bv. van het hart, de nieren, of de ledematen).​

Resultaten van het wereldwijde onderzoek

Met gegevens van 24 registraties uit 18 landen is onderzoek gedaan naar de overlevingskans van kinderen met een slokdarmafsluiting. De registraties verzamelden gegevens van 6.800 kinderen met deze aandoening, geboren tussen 1980 en 2014.

  • Bij ongeveer twee tot drie per 10.000 geboortes werd een slokdarmafsluiting gezien
  • De meeste kinderen werden levend geboren (94,4%)
  • In 2,2% van de zwangerschappen overleed het kind tijdens de zwangerschap of de geboorte
  • In 3,4% werd de zwangerschap afgebroken.

Overlevingskans bij een slokdarmafsluiting van de levendgeboren kinderen:

  • op de leeftijd van 1 maand was 90% nog in leven,
  • op de leeftijd van 1 jaar was dit 84,5%
  • en op de leeftijd van 5 jaar was dit 82,7%
  • kinderen met een slokdarmafsluiting zonder andere aangeboren afwijkingen hadden de beste overlevingskans.

Afgelopen jaren​​ is de sterfte afgenomen

Het onderzoek gaat over de periode van 1980-2014. We zien dat in de loop van die tijd de overlevingskans van kinderen met deze aangeboren aandoening verbeterd is. Dit komt mogelijk door verbeteringen in de gezondheidszorg. Dit is het duidelijkst te zien bij de groep kinderen met een slokdarmafsluiting in combinatie met andere aangeboren afwijkingen.

Survival of infant​​s born with esophageal atresia among 24 international birth defects surveillance programs

Birth Defects Research, published online 18-3-2021

Auteurs: Bell JC, Baynam G, Bergman JEH, Bermejo-Sánchez E, Botto LD, Canfield MA, Dastgiri S, Gatt M, Groisman B, Hurtado-Villa P, Kallen K, Khoshnood B, Konrad V, Landau D, Lopez-Camelo JS, Martinez L, Morgan M, Mutchinick OM, Nance AE, Nembhard W, Pierini A, Rissmann A, Shan X, Sipek A, Szabova E, Tagliabue G, Yevtushok LS, Zarante I, Nassar N

Link naar het artikel: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33734618/