•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Oprichter Eurocat Noord-Nederland overleden

Print 
03 augustus 2020

​De afdeling Genetica van het UMCG werd door het hoofd, prof. dr. Nine Knoers, op de hoogte gebracht van het overlijden van emeritus hoogleraar Leo ten Kate. Hij was de oprichter en het eerste hoofd van Eurocat Noord-Nederland en we bewaren waardevolle herinneringen aan die tijd.

Foto Leo ten KateHieronder grotendeels het bericht van Nine:

Vanochtend ontvingen wij het droevige bericht dat onze oud-collega en emeritus-hoogleraar klinische genetica Leo ten Kate vrijdag jongstleden op tachtigjarige leeftijd is overleden.

Hoofd Klinische Genetica en oprichter Eurocat Nederland

Leo was een van de grondleggers van de klinische genetica in Nederland, in het bijzonder van de community genetics. Hij werkte vanaf halverwege de jaren ’70 tot 1993 als hoofd van de Klinische Genetica en had een VSOP-leerstoel aan de Rijksuniversiteit Groningen (1988-1993). In die tijd richtte hij ook de Nederlandse tak van Eurocat (“Eurocat Noord-Nederland”) op, die nu nog steeds een belangrijk onderdeel van onze afdeling Genetica vormt. 

Vervolg carrière aan VUMC en VU te Amsterdam

In 1993 verhuisde hij naar Amsterdam waar hij tot 2005 hoofd van de afdeling Klinische Genetica aan het VUMC en hoogleraar aan de VU was. Leo heeft een zeer waardevolle bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de klinische genetica in Nederland en aan de verschillende beroepsverenigingen daaraan verbonden (VKGN, VKGL, VSKG, NVHG en NACGG). 

Herinnering in dankbaarheid

Voor velen was hij een opleider en mentor en voor ons allen een zeer gewaardeerde en aimabele collega, een inspirator. Wij gedenken hem in dankbaarheid en wensen zijn familie en allen die hem lief waren heel veel sterkte.