•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Geen verband tussen gastroschisis en werken met oplosmiddelen aan het begin van de zwangerschap

Print 
17 februari 2020

Gastroschisis (een opening naast de navel waardoor een deel van de buikinhoud naar buiten komt) is een aangeboren afwijking die steeds vaker voorkomt. Er is nog weinig bekend over het ontstaan van dit buikwanddefect.

Het lijkt er op dat sommige middelen​ waar de moeder aan het begin van de zwangerschap mee in aanraking komt (omgevingsfactoren) invloed hebben. Bijvoorbeeld roken, alcohol en/of drugsgebruik. 

Werken met oplosmiddelen

We hebben onderzocht of het werken met oplosmiddelen (bijvoorbeeld lijm, verf, schoonmaakmiddelen etc.) tijdens het begin van de zwangerschap kan bijdragen aan het ontstaan van een gastroschisis bij het kind. Dit lijkt niet zo te zijn.

Het onderzoek met hulp van Amerikaanse database

In de Verenigde Staten is een grote database met informatie over kinderen met een aangeboren aandoening en hun ouders: de National Birth Defects Prevention Study.

We vergeleken de gegevens van bijna 880 kinderen met een gastroschisis, waarvan de moeder met oplosmiddelen werkte (tijdens de zwangerschap), met dezelfde informatie over 7800 kinderen zonder aangeboren afwijking. Hierbij vonden we geen relatie tussen werken met oplosmiddelen door de moeder en het ontstaan van een gastroschisis bij het kind.

Spinder N, Almli LM, Desrosiers TA, Arnold KE, Bergman JEH, Kromhout H, Boezen HM, de Walle HEK, Rocheleau C, Reefhuis J. Maternal occupational exposure to solvents and gastroschisis in offspring - National Birth Defects Prevention Study 1997-2011.Occup Environ Med. 2020 Jan 16. pii: oemed-2019-106147. doi: 10.1136/oemed-2019-106147. [Epub ahead of print]​​​​​