•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Bijeenkomst patiëntparticipatie in onderzoek

Print 
27 november 2018

​In de Ronde Zaal van het UMCG werd tijdens de bijeenkomst op 13 november jl. Prater tijdens de bijeenkomstgesproken over de inbreng van patiënten en hun ouders in onderzoek. Een moeder vertelde over haar zoektocht naar informatie en de juiste behandeling, toen bleek dat haar kind een zeer zeldzame aangeboren afwijking had.

Er waren bijdragen van klinisch geneticus Conny van Ravenswaaij-Arts, van onderzoekers Mirjam Plantinga en Tanya Halbersma. Tenslotte vertelde Renée Lutke, onderzoeker en manager bij Eurocat, over de deelname van patiënten aan het Eurocat onderzoek. De meeste ouders die  gevraagd wordt mee te doen aan dit langlopend onderzoek naar aangeboren aandoeningen, reageren, maar er is ook een groep die het antwoordstrookje niet terugstuurt.

Omdat ieder kind en iedere zwangerschap telt, is het heel belangrijk dat ouders meedoen aan Eurocat. Samen met de aanwezigen is er nagedacht over de vraag wat de respons zou kunnen verbeteren.

Meer over patiëntparticipatie

Lees meer over patiëntparticipatie op onze website of kom naar de volgende bijeenkomst over patiëntparticipatie in wetenschappelijk onderzoek op 12 december.