•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Centrale rol voor bekwaamheden in nieuwe opleidingsstelsel

Print 
12 november 2019

​​In het nieuwe opleidingsstelsel moeten verpleegkundigen aantonen dat zij bekwaam zijn om EPA’s uit te voeren. EPA’s zijn beroepsactiviteiten die aan de verpleegkundige worden toevertrouwd op een specifieke werkplek.

De verpleegkundige wordt in de praktijk vertrouwd gemaakt met de EPA’s die relevant zijn voor de eigen werkplek. Eerst onder supervisie, en als het niveau voldoende is wordt een EPA aan de verpleegkundige toevertrouwd. Het accent in het nieuwe opleidingsstelsel ligt dus sterk op hoe een student zich in de werksituatie ontwikkelt. Er wordt niet alleen gekeken of de student de toetsen voldoende maakt, maar ook naar wat de student doet en kan. Dit betekent dat in de toekomst een groter beroep wordt gedaan op het beoordelen in de praktijk.

Integratie van theorie en praktijk

In het huidige onderwijsstelsel wordt ook al gekeken naar de bekwaamheid van studenten. Binnen de vervolgopleidingen Moeder & Kind bijvoorbeeld, wordt gewerkt met de proeve van bekwaamheid. In de aanloop ernaartoe wordt veel gewerkt met praktijkopdrachten. Kerndocent Nienke Smit-Blokzijl zegt hierover : “Dat doen we omdat we het belangrijk vinden dat de theorie wordt geïntegreerd in de praktijk. Omdat de praktijk dynamisch is, passen we de praktijkopdrachten regelmatig aan. Daarbij ondersteunen we de werkbegeleiders met een checklist. Het mooie van het toekomstige stelsel van modulair onderwijs vind ik dat je gerichte praktijkopdrachten kunt maken​ die aansluiten bij de specifieke werkplek waar de verpleegkundige voor wordt opgeleid.”

“Bij de proeve van bekwaamheid volgen we een student een dagdeel bij alle voorkomende werkzaamheden”, licht Nienke toe. “Hoe verloopt de overdracht? Welke vragen stelt de student? Welke keuzes maakt ze en waarom? Hoe gaat het klinisch redeneren? We volgen continu de gedachtegang die leidt tot de praktische uitvoering van handelingen in de praktijk. Na afloop krijgt de student geen cijfer, maar is ze bekwaam of is de bekwaamheid in ontwikkeling.”

Zelfvertrouwen en vertrouwen

Het begeleiden en beoordelen van studenten in de praktijk zal een grotere plaats gaan innemen. Dit heeft gevolgen voor zowel de werkbegeleider als de docent van de opleiding. Mogelijk zullen ze samen optrekken om de student die de opdrachten uitvoert goed te begeleiden. “Met als uiteindelijke doel dat de student zich zelf voldoende bekwaam voelt én het vertrouwen krijgt van de opleiding om EPA’s zelfstandig in de praktijk uit te voeren.

Over Nienke Smit-Blokzijl

Nienke werkt​​ als kinderverpleegkundige bij het Wilhelmina Kinderziekenhuis te Assen. Daarnaast is zij docent kinderverpleegkunde en cursusleider acute opvang pediatrie. Nienke geeft les aan kinder- en obstetrieverpleegkundigen werkzaam in perifere ziekenhuizen, UMCG en thuiszorgorganisaties in Noord-Nederland. Nienke start binnenkort met de docentenopleiding in Amsterdam.​​​