•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Assessmentgericht onderwijs voor de acute zorg in het Ommelander Ziekenhuis

Print 
12 november 2019

​​​​​​​Het Ommelander Ziekenhuis biedt assessmentgericht onderwijs aan voor verpleegkundigen op de Spoedeisende Hulp & Acute Opname. Na een halfjaar zijn er positieve resultaten. Verpleegkundigen krijgen de kans om zich te ontwikkelen en er ontstaat een betere samenwerking tussen collega’s.

Leven lang leren

“SEH- en IC-verpleegkundigen zouden hun leven lang moeten blijven leren. Als het gaat om nieuwe technologie dan zijn daar bijscholingen voor. Maar het gaat op de werkvloer ook om houding en gedrag, om competenties en ontwikkeling.” Aan het woord is Cor Prins, teammanager Spoedeisende Hulp & Acute Opname bij het Ommelander Ziekenhuis. “In het Ommelander Ziekenhuis bieden we daarom structureel assessmentgericht onderwijs aan voor verpleegkundigen op de Spoedeisende Hulp & Acute Opname. Dit is een pilot binnen de Acute as. Het onderwijs bestaat uit een jaarlijkse assessment, gevolgd door vakinhoudelijke scholing en het jaarlijkse ALS-programma.”

Het assessment bestaat uit een praktijkopdracht die verpleegkundigen moeten uitvoeren aan het bed in het Skillslab. Een assessor beoordeelt de verpleegkundigen objectief op houding, gedrag, competenties en vaardigheden. Het assessment helpt zo om te identificeren waar groeimogelijkheden van medewerkers liggen. De algehele trend die wordt waargenomen, wordt vervolgens vertaald naar een advies aan de verpleegkundigen om zich verder te ontwikkelen. 

(Geen) werkbegeleider oude stijl

Cor: “De werkbegeleider oude stijl hebben we met deze aanpak deels losgelaten. De werkbegeleiders konden aangeven dat zij belangstelling hadden voor de functie van assessor en werden vervolgens zelf eerst opgeleid door Groeien in Organisaties. UMCG Ambulancezorg, waar het assessmentonderwijs al was ingevoerd, is hier ook heel behulpzaam bij g​eweest.

De assessoren kregen skills aangeleerd om te kunnen beoordelen wat ontwikkelmomenten van medewerkers zijn, zonder dat daar gevoel en emotie in zit. In de assessoropleiding zit dan ook een groot stuk zelfreflectie: wat straal ik uit, hoe sta ik erin? Dit is belangrijk, want de verpleegkundigen moeten ervaren dat zij objectieve feedback krijgen met betrekking op concrete punten. Bijvoorbeeld op de volgorde waarin een verpleegkundige een bepaalde handeling uitvoert, of op de wijze waarop collega’s onderling met elkaar communiceren. Dit levert ontwikkelpunten op waarvoor de verpleegkundig zelf een plan van aanpak opstelt. De regie ligt daarmee bij de medewerker. De afdeling ondersteunt en faciliteert.”

Ervaringen na zes maanden

Invoering van het assessmentgericht onderwijs kostte twee jaar aan voorbereiding. Het Ommelander Ziekenhuis hanteert de methodiek nu een halfjaar. Cor: “De werkvloer vond het spannend, maar we zien al positieve resultaten: er ontstaat meer inzicht in elkaars werk en een betere samenwerking tussen collega’s. Als leidinggevende zie ik waar groeimogelijkheden liggen van individuele medewerkers én van het team.”

EPA’s

Het nieuwe onderwijsmodel dat onder regie van CZO Flex Level in ontwikkeling is gaat ook richting en invulling geven aan ‘een leven lang leren’. “Het gaat meer om: wat is je opdracht en we kijken mee”, zegt Cor. “Er komt meer verantwoordelijkheid op de werkplek te liggen. EPA’s vergen daardoor - net als assess​mentgericht onderwijs – een heel andere begeleiding. Ik verwacht ook dat de EPA’s goed kunnen worden geïntegreerd in het assessmentonderwijs. Bekwaamheden kunnen worden gekoppeld aan onder meer communicatie en houding. Het gaat dan niet meer alleen om het kunnen uitvoeren van een handeling, maar ook of je daadwerkelijk begrijpt wat je aan het doen bent in een gegeven situatie.”