•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Anders opleiden: de toekomst

Print 
12 november 2019

​​​​Het huidige opleidingsstelsel voor verpleegkundige zorg is aan vernieuwing toe. Het moet beter aansluiten bij wat verpleegkundigen nodig hebben én bij wat er op de werkvloer nodig is. Daarom gaan we Anders opleiden.​

De verpleegkundigen

Verpleegkundigen blijven korter op een werkplek dan vroeger en er zijn tekorten aan verpleegkundigen. We kunnen verpleegkundigen voor de zorg werven en behouden door ze carrièreperspectief te bieden en doorstroommogelijkheden. De inrichting van het onderwijs is hier een bepalende factor in.

De beroepspraktijk

Het verlenen van de juiste zorg op de juiste plek vereist dat verpleegkundigen worden opgeleid voor hún beroepspraktijk. Dit betekent dat verpleegkundigen onderwijs krijgen aangeboden passend bij wat zij nodig hebben in hun werkveld.

Wat dit betekent voor het onderwijs

We gaan opleiden voor dat wat op een specifieke werkplek daadwerkelijk n​​odig is

Zorg voor hoog complexe patiënten vraagt om andere bekwaamheden dan zorg voor laag en midden complexe patiënten. Een IC-verpleegkundige moet andere dingen kunnen dan een ambulanceverpleegkundige. Daarom gaan we de huidige lange, lineaire opleidingstrajecten vervangen door  modulair onderwijs.

EPA’s vormen de basis van de opleiding

EPA’s zijn beroepsactiviteiten die aan de verpleegkundige worden toevertrouwd op een specifieke werkplek. Voor het uitoefenen van elke beroepsactiviteit zijn bepaalde competenties, kennis, vaardigheden, houding en gedrag nodig. De verpleegkundige wordt in de praktijk vertrouwd gemaakt met de EPA’s waarvoor hij/zij wordt opgeleid. Eerst onder supervisie en als het niveau voldoende is, wordt een EPA aan de verpleegkundige toevertrouwd om zelfstandig uit te voeren.

We bieden het onderwijs meer p​ersoonsgericht aan

Verpleegkundigen volgen alleen modules voor de EPA’ die zij op niveau moeten brengen om op een bepaalde werkplek aan de slag te kunnen. Dit betekent dat verpleegkundigen worden toegerust op dat wat nodig is in hún beroepspraktijk. Het betekent ook dat we verpleegkundigen sneller en efficiënter kunnen opleiden. Er wordt gebruikgemaakt van moderne onderwijsmiddelen waardoor studenten (voor een deel) zelf het tempo kunnen bepalen.

Theorie en praktijk gaa​​n we meer integreren

Kennisoverdracht blijft belangrijk, maar de verpleegkundige wordt beoordeeld op de wijze waarop hij of zij het geleerde in praktijk brengt. Dit is altijd in een context van een patiënt die zorg nodig heeft. Dat vergt een combinatie van kennis, competenties, vaardigheden, houding en gedrag. Werkplekleren krijgt daarmee een centrale plek.

De rollen van docent en​​​ praktijkbegeleider krijgen een andere invulling

Het ontwikkelen en  integreren van EPA’s in het onderwijs, het begeleiden van studenten en beoordelen van de bekwaamheid van studenten, vergt andere vaardigheden van docenten en praktijkbegeleiders.​​