•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Moeder en kind

Print 

In Fase A van het project CZO Flex level ontwikkelden het Erasmus MC, de ErasmusMC Academie en de regionale praktijken de EPA's voor het cluster Moeder en Kind (M&K). Het betreft de EPA's van de CZO erkende opleidingen tot Kinderverpleegkundige, obstetrieverpleegkundige, High Care en Intensive care Neonatologie en Kind. De EPA's staan per cluster vermeld op de site van CZO Flex level.

Implementatie EPA's en herziening opleidingen

Met deze EPA's als uitgangspunt, herzien we in de komende jaren deze opleidingen. Dit doen we vanuit het WIOO weer in nauwe samenwerking met de regionale praktijken. Hieronder vind je het tijdspad voor die ontwikkeling.


Vragen of opmerkingen?

De implementatie van de EPA's in de nieuwe opleidingsplannen valt onder het project Leerplanvernieuwing. Heb je vragen of opmerkingen over de ontwikkelingen in het cluster Langdurige Zorg? We horen ze graag!

  • Marjan Roelevink, projectleider Leerplanvernieuwing, Contact  
  • Jan van der Koog, projectleider Leerplanvernieuwing , Contact    
  • Marjon Houwerzijl, opleidingsmanager M&K, Contact        

Landelijk project

Het landelijke project CZO Flex Level bevindt zich inmiddels in FASE B, de ontwikkelingen van het themacluster Acute Zorg vind je op de website van CZO Flex Level . Wil je op de hoogte blijven van de laatste landelijke ontwikkelingen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief ​van CZO Flex Level.