•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Anders opleiden en Leerplanontwikkeling

Print 

​​​Anders opleiden is de website waar alle informatie samenkomt. Zowel vanuit het landelijke project CZO Flex Level als het regionale project Leerplanontwikkeling Zorgopleidingen. In dit project trekken het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden (WIOO)  en de regionale beroepspraktijken samen op.

Project leerplanontwikkeling: samenhangend onderwijsstelsel

In het project Leerplanvernieuwing WIOO-zorgopleidingen ontwikkelen we een samenhangend onderwijsstelsel van opleidingen en bij- en na scholingen voor zorgprofessionals, op basis van de uitgangspunten die door CZO Flex Level zijn geformuleerd. Hiermee sluit het (flexibel) aan op de sterk veranderde beroepspraktijken. Het onderwijs wordt vanuit eenheden van leeruitkomsten (EPA's) geformuleerd en aangeboden, waarbij het werkplekleren een belangrijke plaats inneemt.


Het project bestaat uit verschillende deelgebieden (clusters) die in samenhang worden uitgewerkt. Ieder cluster doorloopt een eigen tijdspad, vandaar je die informatie ook hier per cluster terugvindt. Gezamenlijke thema's zoals werkplekleren, toetsen, beoordelen en bekwaam verklaren bieden we gezamenlijk aan. De redactie van Anders opleiden is in handen van het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden.