•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Verhaal van Diana

Print 

Diana is leidinggevende van de SEH en IC in het Lintdal ziekenhuis​

“Het is wel even wennen, dat opleiden met EPA’s in de acute zorg. Eerst denk je: wat een gekke onderwerpen hebben ze beschreven, maar het komt wel aardig overeen met hoe wij onze studenten gefaseerd inzetten in hun periode van opleiden. Je moet even loskomen van die modules als basis voor de onderverdeling van het aanbod. Het zijn gewoon taken. 

Het sterke punt van de EPA’s is dat het heel helder is wanneer je iemand mag inzetten. Eigenlijk wordt in de EPA exact verwoord wanneer dat vertrouwd is, en dat ‘vertrouwd’ is daarmee geformaliseerd. Dat voelt goed. Wij proberen in de dienstlijst hiermee zo veel mogelijk rekening mee te houden. Dat is niet bij iedereen hetzelfde want de een gaat sneller dan de ander.

Bij het Diogenes Instituut hebben ze de boel ook flink moeten omgooien. In plaats van drie startmomenten per jaar kunnen onze studenten nu starten op tien momenten. Ook kunnen ze nu facultatief stukjes onderwijs bijwonen en dat biedt mooie kansen voor de nascholing. Dankzij het vervallen van een verplicht aantal uren, en het toepassen van blended learning werkvormen, zijn de studenten en medewerkers minder dagen van huis voor het onderwijs.

We werken nu zo’n jaar met EPA’s en we merken dat de beoordelingscriteria voor bekwaamheidsverklaring eigenlijk een soort standaard aan het worden zijn. Ook de zelfevaluatie en nascholing zijn hierbij gebaat. Mooie spin off!

Dat ging niet zonder horten en stoten trouwens. We worden sterk geconfronteerd met iemands werkgedrag als criterium voor het toevertrouwen. Dat vraagt een helder beeld van hoe een student werkt. Een proces waar we als team elkaar tegenkwamen.

De financiering van het opleiden is nu gekoppeld aan de EPA’s: hierbij speelt het aantal EPA’s en het arbeidsverlet als gevolg van scholingsdagen een rol. Al met al een systeem waar we voor de toekomst wel mee uit de voeten kunnen, zeker nu het is ingevoegd in ons LMS in Lintdal. Het sluit aan bij onze P&O-doelstellingen op het gebied van werkgeverschap en bij de aspiraties van de teams op de afdelingen acute zorg.”​