•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Terugblik bijeenkomst 28 maart

Print 
11 april 2019

​​​Donderdag 28 maart hadden we de klankbordvergadering met aansluitend een werkgroep bijeenkomst. Hieronder volgt een korte terugblik.

De klankbord bestaat uit afgevaardigden vanuit praktijk en theorie, maar ook opleidingscommissies, CZO beleidsadviseur, beroepsverenigingen.  Ze gaven feedback op basis van de thema’s die waren vastgesteld voor de acute zorg opleidingen.​


Complimenten vanuit klankbordgroep

De klankbordgroep complimenteerde ons met de enorme hoeveelheid werk dat in korte tijd is verzet. De afstemming met de werkgroep ging over het algemeen plezierig en we kregen teruggekoppeld hoe fijn het was om dit samen met de mensen vanuit het werkveld te doen! ​

Feedback 

Het bleek nog geen eenvoudige opgave om feedback te geven alleen op basis van de thema’s en zonder beschrijving voor het nieuwe stelsel. We kunnen constateren dat niet iedereen op de hoogte is van de invulling en het doel van het nieuwe onderwijsstelsel en reageert vanuit bestaande referentiekaders.​

Nieuwe inzichten en aanvullingen

We kunnen toch positief terugkijken  op deze  bijeenkomst waarin we vooral met elkaar  in gesprek gingen. Er is vanuit verschillende perspectieven naar de thema’s zijn gekeken en zo kwamen we tot nieuwe inzichten en soms mooie aanvullingen. Er komt op korte termijn een vervolgafspraak met de klankbordgroep zodat we in gezamenlijkheid tot een aanbod van thema’s komen. Met deze thema’s kunnen we in de volgende fase van het project aan de slag! ​

Bijeenkomst werkgroep

De werkgroepen hebben in de bijeenkomst die hierop volgde  deze eerste feedback kunnen bespreken en verwerken. Tevens is er afstemming geweest met de schrijvers van de EPA’s in het vervolgtraject en zijn de eerste afspraken gemaakt hoe verder.