•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Terugblik bijeenkomst 13 december

Print 
20 december 2018

Tijdens deze bijeenkomst kregen jullie een laatste stand van zaken over het landelijke project CZO Flex Level. Ook de afstemming tussen de verschillende clusters en de werkconferentie op 10 januari passeerden de revue. We zoomden in op de projectstructuur van het themacluster Acute zorg.

Jan blikte nog even kort terug op de stappen in de voorbereidingsfase, zoals de introductie van EPA als leereenheid. Ook spraken we met elkaar over:

  • De consequenties van gepersonaliseerd leren voor het leren op de werkvloer.
  • De verschillende leerroutes
  • De rol van de praktijk in werkplekleren en bekwaam verklaren: kansen en kritische punten
  • Hoe we de student in kaart hebben gebracht en waarom dit belangrijk is.
     

Werkconferentie 10 januari

De uitnodiging voor de werkconferentie op 10 januari is besproken. Om een goede afvaardiging van de verschillende praktijken te hebben, zochten we nog een aantal werkgroepleden. Inmiddels is dit zo goed als geregeld. VWS geeft een financiële tegemoetkoming als compensatie voor de inzet van de werkgroepleden.

Het was weer een mooie bijeenkomst met betrokken zorgprofessionals en goede gesprekken, ook in de pauzes. We hopen dat jullie zo betrokken blijven, zodat jullie ook echt als klankbordgroep kunnen fungeren.

Volgende bijeenkomst: 15 januari

De werkgroep komt weer bij elkaar op 15 januari. Dan bespreken we wat EPA's zijn en beginnen we met de eerste oriënterende clustering. Waar mogelijk willen we in deze fase de eerste structuur van een generiek  deel identificeren.  

En dan: 19 maart

Op 19 maart komt deze groep weer bij elkaar we kunnen dan de eerste thematische keuzes toelichten voor de VVO Intensive Care, Cardiac Care, Recovery, Spoedeisende hulp en Ambulanceverpleegkundige (korte tranche).