•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Terugkoppeling Landelijke werkgroep op 2 april

Print 
06 mei 2019

​​​Op 2 april was de landkaartmeting in Utrecht: projectleiders vanuit alle themaclusters en de EPA –expertgroep bespraken er in subgroepen de verschillende thema’s.  Wat we met elkaar vaststelden is  dat er ontzettend veel werk verzet en het is indrukwekkend wat er allemaal is ontwikkeld, maar dat we de opdracht volgens de handleiding maar toch verschillend hebben uitgewerkt
We bespraken de thema’s en kregen en gaven elkaar advies, soms over woordkeuze, maar ook meer inhoudelijk zoals:

  • Voldoet het thema aan de criteria?
  • Is het helder geformuleerd?
  • Is het uniform?
  • Wordt het door iedereen op dezelfde manier geïnterpreteerd? 
  • Waar en is de onderlinge verbinding zichtbaar tussen de verschillende opleidingen?

Zo merken we dat we steeds dichter bij de uiteindelijke thema’s van de bouwstenen komen. 

Zorgen projectleiders: communicatie project  is nog niet goed op gang gekomen.

Bij het ophalen van de thema’s  en afstemmen met de praktijken de afgelopen weken, merkten wij als projectleiders dat het beeld  van  het nieuwe onderwijsstelsel en de uitwerking van de EPA’s hierbij nog de nodige toelichting vraagt. Tijdens de landelijke bijeenkomst met de projectmanagers  uitten we onze zorgen: er moet meer aandacht komen voor het project en wat deze nieuwe kijk op het onderwijsstelsel concreet inhoudt. Hierbij zou  het helpen als de thema’s concreter uitgewerkt zijn en in samenhang met elkaar worden gepresenteerd. En, als er al een paar voorbeeld routes zijn uitgewerkt. De komende weken gebruiken wij als projectgroep dan ook om hieraan te werken.

Digitale consultatie

De digitale consultatie wordt uitgesteld en er zal vanuit het landelijke project een voorstel worden uitgewerkt om  in mei  een  extra 2-daagse EPA scrum-sessie te organiseren.

Werkgroep Acute zorg: hoe verder?

Wat betekent dit concreet voor het cluster Acute zorg? We hebben de opdracht gekregen om meer de verbinding en samenhang tussen de opleidingen binnen het cluster te laten zien in de uitgewerkte thema’s.  Hierbij houden we  30 april aan als deadline voor de definitieve uitwerking en formulering.