•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Terugblik werkgroepbijeenkomst 21 mei 2019

Print 
15 juli 2019

​​Dinsdag 21 mei was er een extra werkbijeenkomst voor de werkgroep van het themacluster Acute zorg. Veel werkgroepleden hadden de moeite genomen om hun agenda vrij te maken voor deze bijeenkomst die op zeer korte termijn gepland was! ​

Doelen van de bijeenkomst: ​​

  • informeren over de voortgang (proces en inhoud) van het themacluster Acute zorg; 
  • definitief maken van de EPA-titels voor de online consultatie (5-19 juni 2019);
  • inzichtelijk maken van scenario’s en dwarsverbanden binnen de verschillende opleidingsroutes op basis van de huidige informatie van het nieuwe onderwijsstelsel. 


Tot nu toe

De projectgroep en werkgroep hebben hard gewerkt aan het vormgeven van het formuleren van de thema’s van de EPA’s. Onderstaande afbeelding geeft de voortgang weer.​​Ocht​​​end

Het is van belang om voor de online consultatie met de werkgroep te toetsen in hoeverre de gekozen thema’s van de EPA’s herkenbaar zijn voor de beroepspraktijk. De verschillende werkgroepen gaan daarom  uiteen om per specialisme de thema’s te bespreken en de feedback te inventariseren. Ze beoordelen of de thema’s representatief, herkenbaar, bruikbaar en duidelijk zijn beschreven voor de beroepscontext. Waar nodig worden de laatste thema’s aangepast.​

Midd​ag

Durk Dijkstra legt een aantal denkbeeldige scenario’s voor. De scenario’s werpen een blik in de glazen bol  om te illustreren hoe een nieuw opleidingssysteem, gebaseerd op EPA’s, een bijdrage kan leveren aan modernisering van opleiding en scholing in de acute zorgpraktijk. Bespreken met de werkgroep helpt om dwarsverbanden te zien en verder te concretiseren binnen het themacluster Acute zorg.

Ho​e verder?

  • Thema’s worden aangeboden voor de online consultatie (5-19 juni)
  • Resultaten van de online consultatie zullen rond 10 juli beschikbaar zijn
  • Hierna kunnen de EPA’s worden geschreven
  • Voor 24 juni zullen er door elk cluster 2 EPA’s worden uitgewerkt als voorbeeld. Voor het cluster Acute zorg zal dat 1 van de SEH en 1 van de CCU zijn. Deze voorbeelden  worden besproken in de landelijke vergadering.