•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Terugblik bijeenkomst 15 januari

Print 
04 februari 2019

​​De landelijke kick-off is geweest, ook wij konden nu echt aan de slag. Na een korte kennismaking zoomden we in op het deelproject. Welke rollen zijn er en hoe ziet de tijdlijn eruit? Vervolgens gingen we in groepen aan het werk met EPA’s.

En dan die EPA

We start​en met een eerste brainstorm, puur vanuit de eigen praktijk. Zonder daarbij gehinderd te worden door kaders. De opdracht luidde: probeer vanuit je eigen werkpraktijk taken te benoemen die specifiek zijn voor de verpleegkundige. Iedereen deed dit met collega’s vanuit dezelfde soort praktijk (CCU, SEH, Ambu, Recovery, en IC).

Dit bleek nog niet makkelijk, zo’n eerste clustering van taken. Want wat is zo’n EPA nou eigenlijk? Een van de deelnemers gaf een praktisch denkrichting om antwoord te geven op deze vraag:  dat wat je vertelt op een feestje als iemand je vraagt: wat doe jij in je werk? Kortom, het leek z​​o makkelijk, maar was nog niet zo eenvoudig te definiëren. De ene werkgroep had er meer moeite mee dan de andere. 

Acute zorg bijeenkomst

Volgende bijeenkomst: concrete resultaten

Toch valt het mee. Als je beter weet wat een EPA inhoudt en in welke context je het moet zien kun je gemakkelijker schakelen. Ter voorbereiding op de volgende bijeenkomst gaan wij aan de slag met een kadering van de EPA. Met deze kadering en een handleiding gaan de werkgroepleden in de volgende bijeenkomst aan de slag met de formulering. We verwachten dan ook zeker concrete resultaten te kunnen opleveren.