•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Project CZO Flex Level

Print 

​​De zorg is sterk in beweging en er zijn er grote veranderingen zichtbaar. Zowel landelijk als in onze regio:

  • Tekort aan (gespecialiseerde) zorgprofessionals.
  • Centralisatie van de patiëntencategorieën binnen ziekenhuizen en differentiatie van de specialismen op basis van de complexiteit. 
  • Binnen ziekenhuize ontstaan nieuwe afdelingen om toch de zorg te kunnen leveren die voor een bepaalde regio noodzakelijk is.

Project CZO Flex Level

Wij willen blijven werken aan goede zorg en het opleiden van professionals voor goede zorg nu en in de toekomst. Daarom werken we in een landelijk project aan de ontwikkeling van een flexibel en innovatief functiegericht opleidingsstelsel. Dit project - CZO Flex Level - wordt landelijk aangestuurd en vindt plaats in opdracht van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Het nieuwe onderwijsstelsel is erop ingericht: 

  • dat je onderwijs volgt om bekwaam te worden voor het werk dat je in jouw specifieke beroepspraktijk gaat uitvoeren;
  • dat je bekwaam kunt blijven en je verder kunt ontwikkelen.

 

CZO Flex Level animatie 
  
​​

Themaclusters

Voor het nieuwe opleidingsstelsel identificeren de opleidingsinstituten samen met de verschillende beroepspraktijken EPA’s . In Nederland zijn hiervoor vier Gidsregio’s gevormd. Het Wenckebach Instituut coördineert de Gidsregio Acute zorg. In beeld de vier projectleiders.

Projectleiders themagroep
Vlnr: Marieke Schoneveld (Moeder en kind - ErasmusMC), Mirjam Lambooij (Langdurige zorg - LUMC/ RadboudMC), Cherida Louz  (Medisch ondersteunende opleidingen - UMCUtrecht/ Amsterdam en Marjan Roelevink (Acute zorg - UMCG).​