•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Project CZO Flex Level

Print 

​​​​​​De zorg is sterk in beweging en er zijn er grote veranderingen zichtbaar. Zowel landelijk als in onze regio:

  • Tekort aan (gespecialiseerde) zorgprofessionals.
  • Centralisatie van de patiëntencategorieën binnen ziekenhuizen en differentiatie van de specialismen op basis van de complexiteit. 
  • Binnen ziekenhuize ontstaan nieuwe afdelingen om toch de zorg te kunnen leveren die voor een bepaalde regio noodzakelijk is. ​

Project CZO Flex Level

CZO Flex Level werkt aan een nieuw flexibel CZO-opleidingsstelsel voor (vervolg-) opleidingen voor verpleegkundigen en medisch ondersteunende zorgprofessionals. Dat levert op veel vlakken resultaten op. Zo krijgen deze zorgverleners meer carrièremogelijkheden: ze worden efficiënter opgeleid, kunnen makkelijker in- en doorstromen én ze zijn klaar voor de zorgvraag van morgen. CZO Flex Level ontwikkelde daarvoor de architectuur, een visie en bijna 200 EPA's.

Praktijk- en theorieopleiders zijn nu aan zet. Zij ontwerpen samen nieuwe leerroutes. Dat kunnen vernieuwde CZO-opleidingen zijn maar ook individuele leerroutes. De EPA's zijn daarvoor de belangrijkste bouwstenen. De architectuur geeft richting aan het 'wat': het flexibiliseren van opleidingen. De visie ​geeft richting aan het 'hoe': het vernieuwen van de manier van opleiden.

Fase B

In september 2020 is  de implementatiefase van het landelijk project gestart. ​In deze fase is samenwerking tussen CZO Flex Level en opleidingsinstellingen en zorginstellingen en -aanbieders een voorwaarde. De website https://www.czoflexlevel.nl/ biedt veel informatie en animaties over dit nieuwe stelsel.​​​​