•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Over het onderzoek

Print 

​De biobank Acutelines is opgezet voor toekomstig onderzoek om meer te weten te komen over het ontstaan en het verloop van acute aandoeningen en voorspellingen te kunnen doen over het herstel. We proberen de gezondheid na een acute aandoening beter te voorspellen en een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van nieuwe behandelingen. Om dit doel te behalen zullen we behandel- en zorggegevens en lichaamsmateriaal (bloed, urine, ontlasting) opslaan van patiënten die de spoedeisende hulp bezoeken. Ook worden extra gegevens verzameld met behulp van  vragenlijsten. Daarnaast kunnen deelnemers in de toekomst mogelijk worden benaderd om vrijwillig deel te nemen aan vervolgstudies op Acutelines. De beschikbaarheid van deze gegevens en het lichaamsmateriaal is uitermate waardevol voor wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg op het gebied van de acute geneeskunde. De verzamelde informatie en lichaamsmaterialen worden beschikbaar gesteld aan onderzoekers. Daarbij gelden strikte privacy regels: zo weet degene die het onderzoek doet niet van welke deelnemers de informatie afkomstig is. 

Waarom is Acutelines belangrijk?

Grote verzamelingen (medische) gegevens en lichaamsmaterialen stellen onderzoekers in staat om onderzoek te doen naar risicofactoren voor acute aandoeningen en ook de gevolgen van een acute aandoening, zowel op de korte als lange termijn. Door de grote hoeveelheid informatie kan inzicht gekregen worden in alle factoren, deelnemerskenmerken en behandelingen die samenhangen met de oorzaken en gevolgen van acute aandoeningen. Om deze gegevens en bijbehorende lichaamsmaterialen te verzamelen is de Acutelines biobank opgericht. De resultaten van onderzoeken die mogelijk gemaakt worden door Acutelines kunnen bijdragen aan (leefstijl)adviezen of behandelingen om acute aandoeningen te voorkomen en het herstel te verbeteren.​

Hoe is Acutelines opgezet?

We verzamelen gedetailleerde de (medische) gegevens vanaf het eerste contact met de ambulance tot en met de eerste 72 uur van de opname. Het gaat bijvoorbeeld om de gegevens over de klachten, bevindingen en het effect van de behandeling hierop. Daarnaast verzamelen we gegevens over gezondheid, functioneren, andere ziektes en medicijngebruik voorafgaand, tijdens en tot lang na de ziekenhuisopname. Tijdens het verblijf op de spoedeisende hulp wordt bij sommige patiënten ook bloed, urine en ontlasting verzameld voor onderzoek. 

Waarom een biobank?

De Acutelines biobank bevat veel gegevens en lichaamsmateriaal, zoals bloed, urine en ontlasting. Onderzoekers kunnen deze gegevens en materialen gebruiken om meer inzicht te krijgen in de oorzaken en gevolgen van acute aandoeningen. Waarom worden mensen plotseling zo ziek worden dat ze opgenomen moeten worden? Wat is de invloed van de persoonlijke en lichamelijke eigenschappen van iemand op de acute ziekte? Wat zijn de gevolgen van de ziekte of de gegeven behandeling? En hoe gaat het met de patiënt na een paar jaar of na hele lange tijd? Met dit onderzoek kunnen we maatregelen bedenken om spoedopnames te voorkomen, bijvoorbeeld behandelingen verbeteren of leefstijladviezen geven. Of we ontwikkelen behandelingen die meer op maat zijn en zo zorgen dat de patiënt na de spoedopname meer kwaliteit van leven heeft. Het doel is de acute aandoening te voorkomen, de ziekenhuisopname te verkorten en de nadelige gevolgen te beperken. ​

Mondelinge en uitgestelde toestemming

Patiënten of vertegenwoordigers worden mondeling om toestemming gevraagd, om omdat het lastig is om in een spoedsituatie toestemming op papier te geven. Het kan zijn dat deelnemers niet in staat zijn om toestemming te geven. Dan zullen gegevens en lichaamsmateriaal verzameld worden waar niet mee gewacht kan worden. We zullen de deelnemer of vertegenwoordiger (bijvoorbeeld partner) zo spoedig mogelijk benaderen om alsnog toestemming te geven op papier. Indien de deelnemer of vertegen​woordiger besluit om geen toestemming te geven, dan zullen we de reeds verzamelde gegevens en materialen vernietigen. 

​Ziektebeelden

Met Acutelines wil het UMCG de kennis vergroten over de invloed van plotselinge en dringende opnames in het ziekenhuis op gezondheid in de jaren erna. We verwachten veel te kunnen leren over

  • wat de kans op de ziekte vergroot of verkleint,
  • welke zaken voorspellen hoe de ziekte zal verlopen,
  • hoe goed werkt een behandeling, zowel na een korte als na een lange tijd.

​Meer informatie

Acutelines is geregistreerd in het UMCG research register (201900635) en in ClinicalTrials.gov (NCT04615065). Neem voor meer informatie contact met ons op via 050-3616161 (vraag naar Acutelines, GSM 68943), stuur ons een email (Contact) of volg ons op Twitter (@acutelines) of LinkedIn.​

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram