•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Pathologie

Print 

​​​Claire Wardle

Wie ben je?

Ik ben Claire Wardle, 27 jaar, opgegroeid in Zevenaar en heb gestudeerd in Leiden. Ik ben nu 4e jaars AIOS bij de pathologie; de opleiding duurt in totaal 5 jaar. Na werktijd ben ik actief in de gemeente politiek. In de vrije uurtjes die nog over zijn vind ik het leuk om af te spreken met familie en vrienden. Of gewoon lekker thuis een game spelen, boek lezen of Netflixen.

Waarom heb je voor deze opleiding gekozen?

Ik heb gekozen voor pathologie omdat ik alle vakken wel interessant vond. Daarbij was ik vooral benieuwd naar hoe de ziekte nou precies in elkaar zit. Als patholoog kun je de ziekte echt zien. Daarbij ben je bezig met hoe de ziekte is ontstaan en probeer je te voorspellen hoe het zich verder zal ontwikkelen. Wat ik ook leuk vind aan de pathologie is dat het een breed vak is. Je komt met vele andere specialismen in contact en moet dan ook goed samenwerken om voor de patiënt tot de goede diagnose te komen. Voor mij persoonlijk was het geen bezwaar dat ik geen direct contact meer heb met de patiënten.

Anesthesiologie  

Wilfred den Dunnen

Wie bent u?

Ik ben Wilfred den Dunnen en opgegroeid in Salland, eerst in een dorpje in de buurt van Zwolle en vanaf de lagere schooltijd in Zwolle zelf, totdat ik ging studeren. Ik reis graag en ben daarom 2 keer per jaar ergens ver weg in Azië of Zuid-Amerika bijv.

Wanneer en waarom heeft u voor Groningen gekozen?

Ik wilde geneeskunde gaan studeren en werd in Groningen ingeloot. Ik ben in september 1989 met de studie begonnen en in mijn 2e jaar in het onderzoek gerold. Vanaf jaar 3 begonnen met promotie onderzoek bij de plastische chirurgie, biomedische technologie en polymeerchemie. In 1996 zowel mijn artsenbul als mijn PhD gehaald. Daarna verschillende banen gehad: ANIOS chirurgie / orthopedie in het Flevoziekenhuis in Almere, ANIOS neurochirurgie UMCG, ANIOS plastische chirurgie in het AZM. Vervolgens de switch gemaakt naar de pathologie waar ik in 1999 met de opleiding ben begonnen. Sinds 2004 hier werkzaam als patholoog met aandachtsgebied neuropathologie en obductiepathologie.

Waarom heb je voor Groningen gekozen?

Voor mij was het wel een spannende keuze om voor Groningen te gaan. Ik moest mijn vrienden achterlaten en zou nog steeds ver weg zijn van mijn familie. Toch heb ik de sprong gewaagd, omdat ik het gevoel had dat de opleiding hier zo is ingericht dat er zowel ruimte is om je te verdiepen, als dat je gestimuleerd wordt om door te leren werken. Ook de sfeer in de stad en Ommelanden past bij mij. Met de Groningse nuchterheid, de gezelligheid in de stad en het landelijke van de omliggende dorpjes.

Hoe is het om AIOS te zijn?

Het was een grote stap van coassistent naar AIOS, ik ben direct na mijn geneeskunde studie de opleiding in gerold. In het begin was het er wennen aan de nieuwe verantwoordelijkheid die je krijgt. Het voordeel van AIOS zijn is dat je de patholoog de oren van zijn hoofd mag vragen, omdat je alles nog aan het leren bent. Soms is het ook wel moeilijk, omdat je tegelijkertijd wil laten zien hoe goed je (al) bent en hoeveel je al weet.

Wat was je eerste indruk van je opleider?

Wilfred zet zich altijd in voor de AIOS. We kunnen altijd bij hem te recht met vragen. Hij heeft ook oog voor de keuzes van het individu en geeft ons ruimte om onze eigen opleiding te maken.

En hoe is de relatie met je opleider nu?

Ik voel me altijd welkom om bij Wilfred langs te lopen om wat te bespreken. Naast opleider is hij ook supervisor van een aantal blokken. Er is vaak tussendoor wel even tijd voor een grapje; of om te filosoferen over hoe het beter kan met de opleiding of de rest van de wereld.

Wat is het belangrijkste dat je tot nog toe geleerd hebt als AIOS?

Er zijn veel dingen die je in loop van de opleiding leert, vakinhoudelijk maar ook over jezelf. Veel daarvan gaat ongemerkt. Een belangrijke les voor mij was om me niet over alles druk te maken. Je kunt niet meer doen dan je best. Soms moet je een keuze maken waar je je tijd en energie in wil investeren, je kan niet alles tegelijkertijd.

Welke doelen heb je voor jezelf gesteld?

Voor de opleiding is het belangrijkste dat ik goed word in mijn vak en een leuke (toekomstige) collega kan zijn. Daarnaast geloof ik er in dat er meer is dan alleen werk. Doel is voor mij dan ook om het werk als patholoog en mijn werk voor de gemeenteraad zo te combineren dat er ook nog tijd over blijft voor familie en vrienden. Gelukkig krijg ik hiervoor ook de ruimte.

Welke tip wil je anderen die nog AIOS moeten worden geven?

Doe wat je leuk vind. We worden en/of voelen ons beoordeeld op wat we bereikt hebben in het leven. Dit schept (soms) niet waar te maken verwachtingen, want het kan altijd beter. Daarnaast kun je vaak niet voorspellen welke keuze jou “de (droom)baan” op gaat leveren. Als je kiest voor het vak dat je leuk vindt, is het een stuk makkelijker de opleiding vol te houden en verkoopt het een stuk makkelijker bij een sollicitatie.

Waarom hebt u ervoor gekozen opleider te worden?

Ik vind het geven van onderwijs leuk; niet alleen aan studenten, maar ook postdoctoraal. In het laatste jaar van mijn eigen opleiding begon ik al met het inwerken van beginnende AIOS voor wat betreft de obductiepathologie en dat doe ik nog steeds met veel plezier. Hoe langer je dit doet, hoe meer oog je ook krijgt voor de organisatorische kanten van onderwijs en opleiden. Het was dus een logische stap om opleider te worden.

Hoe bevalt het opleiden van jonge artsen?

Dit bevalt mij goed. Ik vind het leuk om AIOS uit te dagen en te kijken wat er, naast de verplichte onderdelen van de opleiding, nog meer uit de opleidingstijd te halen valt en daar een persoonlijke nuance aan te kunnen geven.

Wat was de eerste indruk die u had van deze AIOS?

Claire was vanaf het begin van haar opleiding erg secuur in haar werk en deed haar werk met plezier en ook met een zekere humor.

Hoe is de relatie nu met deze AIO nu?

Zondermeer goed. Claire gaf al vrij vroeg in de opleiding aan interesse te hebben in organisatorische zaken. Naast andere AIOS zit zij daarom ook in verschillende werkgroepen ter verdere ontwikkeling / vernieuwing van de opleiding pathologie. Wij hebben daar een constructieve samenwerking.

Wat probeert u uw AIO's mee te geven?

Om niet alleen een goede patholoog te worden, maar ook te kijken wat er verder te halen is, zowel binnen als buiten het UMCG. Een van de AIOS is bijv bijna klaar met zijn BKO en Claire houdt zich naast de opleiding bezig met gemeentepolitiek.

Hoe is de onderlinge (werk-)verhouding?

Die is goed, ondanks het feit dat de opleiding met minder instroom wat onder druk komt te staan van het arbeidsproces. Hier zijn we dus ook samen naar aan het kijken.

Welke tip zou u toekomstige AIO's mee willen geven?

Probeer zoveel mogelijk uit je opleiding te halen en daar, binnen alle kaders die er zijn, een persoonlijke nuance aan te geven.

Afdeling

Onze sectie verzorgt de diagnostiek van ziekten voor het UMCG en huisartsen. Het aanbod is zeer divers waarbij het gehele scala van diagnostiek aan bod komt. Er worden verschillende onderzoeksmethoden gebruikt, zoals macroscopische beoordeling, cytologie, histologie, enzym- en immuunhistochemie, electronenmicroscopie en moleculaire diagnostiek. Ook verrichten we klinische obducties.
Het wetenschappelijk onderzoek van de sectie Pathologie is ondergebracht in diverse onderzoeksinstituten en de onderzoeksschool GUIDE.
We hebben een actieve rol in het probleemgestuurde onderwijs voor geneeskunde studenten (G2010) en er wordt onderwijs gegeven aan studenten Tandheelkunde, Medisch Farmaceutische Wetenschappen en aan HLO- en MLO-stagiaires.
Binnen onze sectie werken ongeveer 130 mensen, van wie 17 pathologen en 13 artsen in opleiding tot patholoog. Ons opleidingsklimaat is open en gestructureerd en individuele wensen zijn altijd bespreekbaar.

Klik hier om naar de pagina van de afdeling te gaan.

Opleider

Prof. dr. H. Hollema

Dr. W.F.A. den Dunnen

Opleider (plaatsvervangend)

Dr. W.F.A. den Dunnen

Prof. dr. H. Hollema

Direct naar

Volg ons op sociale media

​ 

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram