•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Nucleaire geneeskunde

Print 

​​​Elise Klaver

Naam en specialisme?

Elise Klaver; Nucleaire Geneeskunde

Wie ben je?

Geboren in Noord-Brabant maar op 9-jarige leeftijd naar het Noorden verhuisd. Studie Geneeskunde in Groningen gevolgd. Ben nu in het 2e opleidingsjaar als NG.
Hobby’s: heb zelf drie paarden en rijd endurance-wedstrijden (=lange afstandsritten duurdiscipline van de paardensport cq. marathon). Verder nog skiën, harp spelen en dansen. Al heb ik voor deze laatste drie wel helaas minder tijd…

Waarom heb je voor deze opleiding gekozen?

Fysiologie van het menselijk lichaam heeft me altijd (ook tijdens studie) geïnteresseerd. Met Nucleaire diagnostiek wordt de (patho)fysiologie van een orgaan of aandoening in beeld gebracht. Daarnaast ligt het ondersteunende karakter van dit specialisme mij goed: je bent er niet alleen voor de patiënt, maar ook voor de clinici.

Waarom heb je voor Groningen gekozen?

Gezellige stad met een gemoedelijke sfeer. Kende UMCG al vanaf de opleiding Geneeskunde, en het is een fijn ziekenhuis om in te werken.

Nucleaire Geneeskunde  

Jan Pruim

Naam, functie + specialisme?

Jan Pruim, nucleair geneeskundige en opleider. Hoogleraar nucleaire geneeskunde Universiteit Stellenbosch in Zuid-Afrika.

Wie bent u?

Ik ben een Groninger in hart en nieren en –hoewel niet met opzet- ook altijd in Groningen blijven hangen. Als mijn werk het toelaat, houd ik mij ook bezig met fotografie. En ik ben een groot liefhebber van klassieke muziek.

Waarom hebt u ervoor gekozen opleider te worden?

Na een aantal jaren plv. opleider te zijn geweest was de tijd er ‘rijp’ voor om het opleiderschap op me te nemen. Als opleider kan ik verder werken aan de uitbouw van het nieuwe curriculum en mijn eigen ideeën inbrengen. Dat is ook de reden om toe te treden tot de landelijke werkgroep die een gefuseerde opleiding nucleaire geneeskunde en radiologie ontwikkelt.

Hoe bevalt het opleiden van jonge artsen?

Ik vind het fantastisch. Ik hoop, samen met de collega’s van de opleidingsgroep, hen veel te leren. Maar ik leer tegelijkertijd ook van de AIOS. Het is een interactief proces dat beide partijen scherp houdt. Als het goed is.

Hoe is het om AIOS te zijn?

Je leert veel nieuwe dingen in korte tijd, en het was voor mij een vak waarvan ik niet veel wist, omdat je er tijdens je studie/ co-schappen niet mee in aanraking komt; dus uitdagend! Verder bestaat de opleiding uit meerdere stage’s, zoals interne geneeskunde, radiologie en radiotherapie. Dit maakt de opleiding afwisselend.

Wat was je eerste indruk van je opleider?

Een fijn persoon, die het beste voor de AIOS voor heeft. Kan een AIOS enthousiasmeren.

Hoe is je relatie met je opleider nu?

Goed. Het is fijn te merken dat de opleider het voor je als AIOS opneemt, indien nodig. Overleg gaat gemakkelijk en is laagdrempelig.

Wat is het belangrijkste dat je tot nog toe geleerd hebt als AIOS?

Vooral jezelf blijven. Niet alleen een goede band met je opleider of supervisoren, maar ook met andere collega’s van de afdeling is belangrijk. Dit heb je echt nodig om goed/ fijn te kunnen werken. Je bent als afdeling een team, en dat straal je ook uit naar de patiënt.

Welke doelen heb je voor jezelf gesteld?

Een goede Nucleair Geneeskundige worden, natuurlijk! De afgelopen tijd heb ik veel nieuwe dingen geleerd, doel is om me te blijven verdiepen en te verbeteren.
En alles van de positieve kant blijven bekijken, ook al zit het soms wat tegen.

Welke tip wil je anderen die nog AIOS moeten worden geven?

Een goede balans tussen je opleiding en privé is heel belangrijk, dit zorgt ervoor dat je evenwichtig in het leven staat en positief je opleiding kunt volgen.

Wat was de eerste indruk die u had van deze AIOS?

Elise maakte een zeer geïnteresseerde indruk toen zij, zich oriënterend op een specialisatie, 2 weken met ons mee liep op de afdeling. Het kostte toen niet veel moeite meer om haar in opleiding te nemen.

Hoe is de relatie met deze AIOS nu?

Elise vertegenwoordigt de zachte kant van ons vak. Het contact en het begaan zijn met patiënten. De harde kant, de nucleaire techniek, is wat minder aan haar besteed. Maar ik zie haar moeite doen om zich ook dat gedeelte eigen te maken. Dat siert haar.

Wat probeert u uw AIOSsen mee te geven?

Leidraad voor mij is dat ik me niet wil beperken tot het vakinhoudelijke, maar dat ik de AIOS ook een bredere kijk wil meegeven. Ik het belangrijk dat de AIOS, als academisch opgeleide en nu een post-academische vakopleiding volgende dokter, met een ruime blik in het leven staat, ook maatschappelijk, en zijn of haar verantwoordelijkheden kent. Zoals mijn promotor het zei: adel verplicht in deze.

Hoe is de onderlinge (werk-)verhouding?

Goed. We zijn een kleine afdeling en dat maakt de contacten intensief. De lijnen zijn kort. De organisatie is plat. Het motto is: we tutoyeren iedereen, maar we weten tegelijkertijd ook wie de eindverantwoordelijkheid heeft.

Welke tip zou u toekomstige AIOS mee willen geven?

Toon interesse in het vak dat je wilt gaan beoefenen, verdiep je er in al voor je er mee gaat beginnen.

Afdeling

Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming (NGMB) speelt een belangrijke rol in de basiszorg en in de topklinische en topreferentie functie van het UMCG. Daarnaast zijn we betrokken bij het onderwijs en hebben een uitgebreid researchprogramma, zowel basaal als patiëntgerelateerde klinische research. Ook zijn we nauw betrokken in (inter)nationale samenwerkingsverbanden en werken we samen met industrieën. Onze afdeling is ‘state-of-the-art’. We beschikken over 4 dubbelkopsgammacamera's (waarvan twee SPECT-CT); 2 humane PET-camera's (waarvan één PET-CT); een microPET-CT camera; een microSPECT camera; een botdensitometer; een eigen cyclotron; twee radiochemie/radiofarmacie laboratoria (GMP geaccrediteerd) en drie therapiekamers.

Op jaarbasis worden ongeveer 14500 verrichtingen gedaan en circa 180 therapieën, momenteel voornamelijk 131I-therapie bij schildklierafwijkingen. De aanschaf van een nieuw cyclotron wordt voorbereid. Bij ons werken ongeveer vijftig personen. De staf bestaat uit vijf nucleair geneeskundigen, drie klinisch fysici, twee radiochemici, een bioloog en twee ziekenhuisapothekers. In totaal zijn tien mensen in opleiding tot nucleair geneeskundige of klinisch fysicus. Grote charme van de afdeling is het internationale karakter: een groot deel van de bij ons werkzame promovendi is afkomstig uit het buitenland, letterlijk van China tot Brazilië en wat daartussen ligt. Kwaliteit staat hoog in ons vaandel. We zijn sinds 2000 NEN-EN-ISO-9001 gecertificeerd en hebben sinds mei 2011 een 3-sterren onderscheiding van het Instituut Nederlandse Kwaliteit als enige in Nederland.

Je bent van harte welkom vrijblijvend te komen kijken! Maak een afspraak via (050) 361 33 11.

Opleider

J. Pruim

J. Pruim (Jan)

Opleider (plaatsvervangend)

R.H.J.A. Slart

R.H.J.A. Slart (Riemer)

Nucleaire Geneeskunde links

Samenwerkende ziekenhuizen

Direct naar

Volg ons op sociale media

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram