•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Nucleaire geneeskunde

Print 
Nucleaire geneeskunde

“Ik ben verliefd geworden op de plaatjes”

Ronald van Rheenen, AIOS Nucleaire geneeskunde

Elise Klaver

Naam en specialisme?

Elise Klaver; Nucleaire Geneeskunde

Wie ben je?

Geboren in Noord-Brabant maar op 9-jarige leeftijd naar het Noorden verhuisd. Studie Geneeskunde in Groningen gevolgd. Ben nu in het 2e opleidingsjaar als NG.
Hobby’s: heb zelf drie paarden en rijd endurance-wedstrijden (=lange afstandsritten duurdiscipline van de paardensport cq. marathon). Verder nog skiën, harp spelen en dansen. Al heb ik voor deze laatste drie wel helaas minder tijd…

Waarom heb je voor deze opleiding gekozen?

Fysiologie van het menselijk lichaam heeft me altijd (ook tijdens studie) geïnteresseerd. Met Nucleaire diagnostiek wordt de (patho)fysiologie van een orgaan of aandoening in beeld gebracht. Daarnaast ligt het ondersteunende karakter van dit specialisme mij goed: je bent er niet alleen voor de patiënt, maar ook voor de clinici.

Waarom heb je voor Groningen gekozen?

Gezellige stad met een gemoedelijke sfeer. Kende UMCG al vanaf de opleiding Geneeskunde, en het is een fijn ziekenhuis om in te werken.

Nucleaire Geneeskunde

Jan Pruim

Naam, functie + specialisme?

Jan Pruim, nucleair geneeskundige en opleider. Hoogleraar nucleaire geneeskunde Universiteit Stellenbosch in Zuid-Afrika.

Wie bent u?

Ik ben een Groninger in hart en nieren en –hoewel niet met opzet- ook altijd in Groningen blijven hangen. Als mijn werk het toelaat, houd ik mij ook bezig met fotografie. En ik ben een groot liefhebber van klassieke muziek.

Waarom hebt u ervoor gekozen opleider te worden?

Na een aantal jaren plv. opleider te zijn geweest was de tijd er ‘rijp’ voor om het opleiderschap op me te nemen. Als opleider kan ik verder werken aan de uitbouw van het nieuwe curriculum en mijn eigen ideeën inbrengen. Dat is ook de reden om toe te treden tot de landelijke werkgroep die een gefuseerde opleiding nucleaire geneeskunde en radiologie ontwikkelt.

Hoe bevalt het opleiden van jonge artsen?

Ik vind het fantastisch. Ik hoop, samen met de collega’s van de opleidingsgroep, hen veel te leren. Maar ik leer tegelijkertijd ook van de AIOS. Het is een interactief proces dat beide partijen scherp houdt. Als het goed is.

Hoe is het om AIOS te zijn?

Je leert veel nieuwe dingen in korte tijd, en het was voor mij een vak waarvan ik niet veel wist, omdat je er tijdens je studie/ co-schappen niet mee in aanraking komt; dus uitdagend! Verder bestaat de opleiding uit meerdere stage’s, zoals interne geneeskunde, radiologie en radiotherapie. Dit maakt de opleiding afwisselend.

Wat was je eerste indruk van je opleider?

Een fijn persoon, die het beste voor de AIOS voor heeft. Kan een AIOS enthousiasmeren.

Hoe is je relatie met je opleider nu?

Goed. Het is fijn te merken dat de opleider het voor je als AIOS opneemt, indien nodig. Overleg gaat gemakkelijk en is laagdrempelig.

Wat is het belangrijkste dat je tot nog toe geleerd hebt als AIOS?

Vooral jezelf blijven. Niet alleen een goede band met je opleider of supervisoren, maar ook met andere collega’s van de afdeling is belangrijk. Dit heb je echt nodig om goed/ fijn te kunnen werken. Je bent als afdeling een team, en dat straal je ook uit naar de patiënt.

Welke doelen heb je voor jezelf gesteld?

Een goede Nucleair Geneeskundige worden, natuurlijk! De afgelopen tijd heb ik veel nieuwe dingen geleerd, doel is om me te blijven verdiepen en te verbeteren.
En alles van de positieve kant blijven bekijken, ook al zit het soms wat tegen.

Welke tip wil je anderen die nog AIOS moeten worden geven?

Een goede balans tussen je opleiding en privé is heel belangrijk, dit zorgt ervoor dat je evenwichtig in het leven staat en positief je opleiding kunt volgen.

Wat was de eerste indruk die u had van deze AIOS?

Elise maakte een zeer geïnteresseerde indruk toen zij, zich oriënterend op een specialisatie, 2 weken met ons mee liep op de afdeling. Het kostte toen niet veel moeite meer om haar in opleiding te nemen.

Hoe is de relatie met deze AIOS nu?

Elise vertegenwoordigt de zachte kant van ons vak. Het contact en het begaan zijn met patiënten. De harde kant, de nucleaire techniek, is wat minder aan haar besteed. Maar ik zie haar moeite doen om zich ook dat gedeelte eigen te maken. Dat siert haar.

Wat probeert u uw AIOSsen mee te geven?

Leidraad voor mij is dat ik me niet wil beperken tot het vakinhoudelijke, maar dat ik de AIOS ook een bredere kijk wil meegeven. Ik het belangrijk dat de AIOS, als academisch opgeleide en nu een post-academische vakopleiding volgende dokter, met een ruime blik in het leven staat, ook maatschappelijk, en zijn of haar verantwoordelijkheden kent. Zoals mijn promotor het zei: adel verplicht in deze.

Hoe is de onderlinge (werk-)verhouding?

Goed. We zijn een kleine afdeling en dat maakt de contacten intensief. De lijnen zijn kort. De organisatie is plat. Het motto is: we tutoyeren iedereen, maar we weten tegelijkertijd ook wie de eindverantwoordelijkheid heeft.

Welke tip zou u toekomstige AIOS mee willen geven?

Toon interesse in het vak dat je wilt gaan beoefenen, verdiep je er in al voor je er mee gaat beginnen.

Afdeling

Nucleaire geneeskunde - Kies voor een opleidingsplaats in Groningen

Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming (NGMB) speelt een belangrijke rol in de basiszorg en in de topklinische en topreferentie functie van het UMCG. Daarnaast zijn we betrokken bij het onderwijs en hebben een uitgebreid researchprogramma, zowel basaal als patiëntgerelateerde klinische research. Ook zijn we nauw betrokken in (inter)nationale samenwerkingsverbanden en werken we samen met industrieën. Onze afdeling is ‘state-of-the-art’. We beschikken over 4 dubbelkopsgammacamera's (waarvan twee SPECT-CT); 2 humane PET-camera's (waarvan één PET-CT); een microPET-CT camera; een microSPECT camera; een botdensitometer; een eigen cyclotron; twee radiochemie/radiofarmacie laboratoria (GMP geaccrediteerd) en drie therapiekamers.

Op jaarbasis worden ongeveer 14500 verrichtingen gedaan en circa 180 therapieën, momenteel voornamelijk 131I-therapie bij schildklierafwijkingen. De aanschaf van een nieuw cyclotron wordt voorbereid. Bij ons werken ongeveer vijftig personen. De staf bestaat uit vijf nucleair geneeskundigen, drie klinisch fysici, twee radiochemici, een bioloog en twee ziekenhuisapothekers. In totaal zijn tien mensen in opleiding tot nucleair geneeskundige of klinisch fysicus. Grote charme van de afdeling is het internationale karakter: een groot deel van de bij ons werkzame promovendi is afkomstig uit het buitenland, letterlijk van China tot Brazilië en wat daartussen ligt. Kwaliteit staat hoog in ons vaandel. We zijn sinds 2000 NEN-EN-ISO-9001 gecertificeerd en hebben sinds mei 2011 een 3-sterren onderscheiding van het Instituut Nederlandse Kwaliteit als enige in Nederland.

Je bent van harte welkom vrijblijvend te komen kijken! Maak een afspraak via (050) 361 33 11.

Opleidingsplaats

Specialisme Nucleaire Geneeskunde
Duur 5 jaar
Opbouw 9 maanden vooropleiding Interne geneeskunde, 12 maanden stage radiodiagnostiek, 3-6 maanden stage nucleaire geneeskunde. Rest van de opleiding in het UMCG.
Plaats 2 jaar perifeer ziekenhuis: Emmen, Zwolle, rest van de opleiding in Groningen. De opleiding kent een stage radiodiagnostiek van twaalf maanden en een stage nucleaire geneeskunde van drie-zes maanden in de Isala Klinieken
Vacatures Per jaar worden twee AIOS aangenomen
Verdiepingsstages Interne geneeskunde
Radiologie
Diploma Stralingsveiligheid Niveau 3

De opleiding is modulair opgebouwd, de verdeling van de stages wordt in overleg met de AIOS vastgesteld.
De opleiding in de OOR N&O onderscheidt zich door het brede diagnostische arsenaal, de nadruk op PET in brede zin en de grote aandacht voor kwaliteitssystemen. Er zijn veel opleidingsmomenten en de assistent maakt uitgebreid kennis met research.

Opleider

J. Pruim

J. Pruim (Jan)

Opleider (plaatsvervangend)

R.H.J.A. Slart

R.H.J.A. Slart (Riemer)

Normale werktijden en ruimte voor onderzoek

Publicatie: Nr. 2 - 13 mei 2011 / Jaargang: 2011 / Rubriek: KNMG, Artikel / Auteur: Anouk Brinkman

Nucleaire geneeskunde en radiotherapie krijgen weinig aandacht in het curriculum. Maar wie ermee in aanraking komt, is meestal verkocht. Dat deze specialismen vooral binnen kantooruren werken, is een bijkomend voordeel.

Nucleaire geneeskunde

Interview Nucleaire Geneeskunde

Aios nucleaire geneeskunde Ronald van Rheenen (zittend) en opleider Jan Pruim

‘Ik ben verliefd geworden op de plaatjes’, stelt Ronald van Rheenen, aios nucleaire geneeskunde in het Universitair Medisch Centrum Groningen resoluut. Maar het was geen liefde op het eerste gezicht. Zoals het vak voor de meeste collega’s op de afdeling geen eerste keus was. Simpelweg omdat het zo onbekend is. Buiten een dagje nucleaire geneeskunde tijdens een keuzevak radiologie, zag Van Rheenen tijdens de studie niets over het vak voorbijkomen. Bovendien wilde hij kinderarts worden en werkte anderhalf jaar als anios op de afdeling Kindergeneeskunde. Maar na een tijdje sloeg de verveling toe. ‘Ik kreeg bijvoorbeeld een zuigeling met een infectie op de afdeling. De eerste dag stel je de diagnose en zorg je voor passende medicatie, dat is binnen drie uur gebeurd. Daarna ligt de patiënt nog een week in het ziekenhuis voor observatie.’

Van Rheenen bezocht in die tijd een lezing van Anton Rijnders, een vooraanstaand nucleair geneeskundige van het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem. ‘Hij vertelde met zoveel vuur en passie over het vak; dat gaf voor mij de doorslag.’ Inmiddels is Van Rheenen al twee jaar aios op de afdeling Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming van het UMCG en voelt zich als een vis in het water. ‘Ik ben ooit geneeskunde gaan studeren omdat ik de werking van het menselijk lichaam zo interessant vind. De mogelijkheden van de nucleaire geneeskunde sluiten helemaal daarbij aan. De plaatjes die we bekijken, zijn een weergave van waarom ik voor dit vak heb gekozen.’

Scans beoordelen

De nucleair geneeskundige móet ook wel een beetje verliefd worden op die beelden, want het grootste deel van de dag bestaat uit het beoordelen van planaire, SPECT- en PET-scans. Tegenwoordig vaak in combinatie met CT-scans of soms een MRI-scan. In een zwak verlichte ruimte bekijken vooral aiossen twee- en driedimensionale beelden van brein, skelet en organen. Dat kan een minpunt zijn. ‘Als je echt behoefte hebt aan veel klinisch patiëntencontact, dan valt dit specialisme tegen. Je spreekt wel patiënten om meer achtergrondinformatie over de klacht te krijgen, maar daar blijft het meestal bij. De patiënten die je ziet, zijn hier poliklinisch’, aldus Van Rheenen.

‘Aan de andere kant is het relatief gemakkelijk om binnen de nucleaire geneeskunde onderzoek te doen. De scans zijn alle data die je nodig hebt en daarmee proberen we voortdurend nieuwe kennis en inzichten te krijgen.’ Zo is onlangs in onderzoek aangetoond dat het herpessimplexvirus ten grondslag kan liggen aan schizofrenie. Tot nu toe was het alleen mogelijk om dat postmortaal te onderzoeken. Binnen de nucleaire geneeskunde is op dit moment een tracer in ontwikkeling om in-vivo-onderzoek te doen. ‘Probeer je eens voor te stellen wat voor impact dat kan hebben op deze patiënten!’

Geven en nemen

In het Groningse ziekenhuis zijn op dit moment twee opleidingsplaatsen nucleaire geneeskunde beschikbaar. Dat het niet gemakkelijk is om kandidaten te vinden, wil niet zeggen dat iedereen die voor de deur staat direct kan beginnen. De vakgroep wil dat aiossen ieder op hun eigen manier een steentje bijdragen aan het team. Het is geven en nemen. ‘Het komt de werksfeer ten goede’, legt Van Rheenen uit. ‘Ik weet niet meer precies wat ik toen dacht wat mijn bijdrage zou zijn, maar nu weet ik het wel: ik ben organisatorisch sterk en ook in de communicatie naar anderen ben ik goed.’

De opleider

Jan Pruim is opleider op de afdeling Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming van het UMC Groningen.

Wat is het kenmerkende van dit specialisme?

‘Ik noem mezelf de generalist onder de specialisten. Op het ene moment overleg je met de longarts, het andere moment met een cardioloog of een orthopeed. Je weet redelijk veel van elk specialisme om de beelden te kunnen interpreteren. De beelden die we maken, geven niet alleen de organen weer, maar ook hoe ze functioneren. Dat is dus een stapje verder dan de radiologie, die zich voornamelijk richt op de anatomie en verstoringen daarin. De drempel naar wetenschappelijk onderzoek is laag, zo’n 60 tot 70 procent van de nucleair geneeskundigen is gepromoveerd. Dat is veel in vergelijking met andere specialisten.’

Wat voor competenties en vaardigheden heb je nodig?

‘Medisch handelen is van groot belang. Je moet begrijpen wat de problemen van een cardioloog zijn en weten wat je doet bij de toediening van radioactieve stoffen. Ook communicatie is dus belangrijk. Je bent altijd multidisciplinair bezig en voert naast overleg met verschillende medisch specialisten ook overleg met bijvoorbeeld scheikundigen en apothekers.’

Klopt het beeld dat studenten hebben met de realiteit?

‘Helaas is dit kleine specialisme weinig bekend onder studenten. Ik vond het zeer pijnlijk om te lezen dat in de special van het NTvG over beeldvorming, het woord nucleair geneeskundige maar één keer voorkwam, namelijk in het voorwoord. Als zelfs de redactie van het NTvG ons vak niet oppikt, dan weet ik niet waar ik met mijn zendingswerk moet beginnen. Tijdens de opleiding geneeskunde wordt vooral gefocust op grote specialismen en is maar beperkt ruimte voor ons vak. Daarom proberen we wel zichtbaar te zijn binnen de andere vakken, bijvoorbeeld door PET-scans voorbij te laten komen tijdens colleges.’

Hoe ziet een werkdag eruit?

‘’s Ochtends hebben we eerst overleg en daarna wordt de verslaglegging ter hand genomen. Dan beoordeelt de nucleair geneeskundige of de gemaakte opnames van voldoende kwaliteit zijn, of dat er aanvullende opnames nodig zijn. In die periode is er meestal ook een kort gesprek met de patiënt voor aanvullende anamnestische gegevens. In de loop van de middag zijn er een of meerdere multidisciplinaire patiëntenbesprekingen. De aiossen zitten voor 80 procent achter de computer om de beelden te beoordelen. We streven ernaar om aan het eind van de dag de onderzoeken van vorige dag en het grootste gedeelte van dezelfde dag af te ronden.’

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram