•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG
Eduard Verhagen over het belang van goede zorg voor kinderen 
  

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​De medische wereld zag er 125 jaar geleden heel anders uit dan nu. Toen in ons land de eerste hoogleraar Kindergeneeskunde, prof.dr. G. Scheltema, in Groningen werd aangesteld, was de sterfte onder kinderen zeer hoog, vooral onder zuigelingen. Infectieziekten en andere aandoeningen die we eenvoudigweg niet goed konden behandelen, waren bepalend voor het beeld van toen. In de loop van de 20e eeuw heeft Kindergeneeskunde zich stormachtig ontwikkeld onder invloed van de groeiende technische mogelijkheden. Artsen werden steeds beter in het vroeg herkennen en behandelen van de ziektes die voorheen onbehandelbaar waren.​

Meer kennis van ziektes en ziekteprocessen

Doordat we steeds meer kennis kregen van ziektes en ziekteprocessen, lukte het om het merendeel van de kindergeneeskundige patiënten de kans te geven om de volwassen leeftijd te bereiken. Die ontwikkeling mag gerust een succes genoemd worden. Het gevolg ervan is wel dat we steeds meer kinderen met chronische aandoeningen voor zorg naar de kinderziekenhuizen zoals het Beatrix Kinderziekenhuis zien komen. Het succes van de moderne geneeskunde heeft consequenties voor de patiënt en zijn gezin, voor de maatschappij en voor de Kindergeneeskunde. We besteden nu nóg veel meer aandacht aan het veilig stellen van de lichamelijke, psychische en maatschappelijke ontwikkelingen van het kind. Daarin zijn zieke kinderen heel anders dan zieke volwassenen: zij hebben andere dingen nodig. Wij zijn er goed van doordrongen dat naast optimale behandeling ook echt aandacht besteed moet worden aan de ontwikkeling van het kind om daarmee een zo goed mogelijke kans te creëren voor een normaal gelukkig maatschappelijk actief volwassen bestaan.

Projecten voor kinderen

Wij willen 125 Kindergeneeskunde in het licht zetten van de projecten die we écht nodig hebben om het voor kinderen beter te doen. Projecten die alleen gerealiseerd kunnen worden met úw hulp en steun. Want het zieke kind verdient beter, helpt u mee?    

​​Prof. dr. Eduard Verhagen, Hoofd Kindergeneeskunde​
Beatrix Kinderziekenhuis UMCG


Jubileumprojecten

Jubileumactiviteiten

Vier met ons mee

​In het jubileumjaar dat we 125 jaar kindergeneeskunde in Groningen vieren, start de Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis een aantal mooie nieuwe projecten voor het zieke kind op. Je leest hier het verhaal achter het project Comfortteam en het project MRI in Virtual Reality.

Lees meer...


Dinsdag 28 maart werd het jubileumjaar officieel geopend door het hoofd van het Beatrix Kinderziekenhuis. De rest van het jaar organiseren we verschillende feestelijke activiteiten om de aandacht te richten op het jubileum. We zetten ons tijdens de activiteiten in om donaties op te halen voor hun projecten voor het zieke kind.

Lees meer...

125 jaar kindergeneeskunde betekent een enorme vooruitgang in goede medische en verpleegkundige zorg. En dat niet alleen. In de afgelopen decennia is ook duidelijk geworden dat een goed leefklimaat en oog voor de ontwikkeling van een ziek kind, onlosmakelijk verbonden is met kindergeneeskunde.

Lees meer...

​​​