• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Ouderen en veelgebruikte medicijnen

Print 

​Lezing dinsdag 31 maart 2015

Sprekers:
Prof. dr. S.E.J.A. (Sophie) de Rooij
Dr. L.J.G. (Leo) Veehof

Samenvatting​

De belangstelling voor het gebruik van geneesmiddelen bij ouderen is groot. Het gaat daarbij steeds meer  over de vraag of het gebruik van die geneesmiddelen nog wel rationeel en gewenst is.

Ouderen hebben vaker meer aandoeningen tegelijkertijd, waarvoor dan vaak ook meerdere geneesmiddelen tegelijkertijd worden voorgeschreven. Er is sprake van polyfarmacie als er chronisch vijf of meer geneesmiddelen worden gebruikt.
Ongeveer 1 miljoen ouderen gebruikt nu vijf of meer geneesmiddelen.
Bij 5,6% van alle acute opnames in Nederland bleek medicatie een belangrijke oorzakelijke rol te spelen. Daarvan was 46% potentieel vermijdbaar, wat neerkomt op 19.000 opnames per jaar voor Nederland.

Als belangrijkste risicofactoren voor een medicatie-gerelateerde opnames kwamen naar voren: polyfarmacie, therapie ontrouw, verminderde cognitie, verminderde nierfunctie, het niet zelfstandig wonen en het aantal aandoeningen dat een oudere heeft. Vooral het hebben van meerdere ziekten (multimorbiditeit) maakt een oudere kwetsbaar. Multimorbiditeit brengt met zich mee, dat ouderen volgens meerdere richtlijnen voor elk van die ziektes al gauw meerdere medicijnen moeten gaan gebruiken en adviezen moet opvolgen.

In 2012 kwam er een richtlijn uit, waarmee huisartsen en apothekers samen een aantal stappen kunnen doorlopen met het doel om de medicatie van ouderen kritisch door te nemen en te verbeteren. Naast mogelijke overbehandeling is er ook aandacht voor onderbehandeling. Huisarts en apotheker proberen na een gesprek met de patiënt te komen tot een plan, waarbij naast behandeldoelen  ook  de mening en voorkeuren van de patiënt een belangrijke rol spelen.

Meer informatie over de lezing vindt u hieronder.