• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Seksualiteitsproblemen

Print 

​Lezing dinsdag 5 maart 2013.

Sprekers:
Dr. M.F. (Mels) van Driel
Prof. W.C.M (Willibrord) Weijmar Schultz

Samenvatting Prof. W.C.M Weijmar Schultz

Seksualiteit heeft bij de mens meerdere functies, zoals voortplanting, intimiteit en lustbeleving. Om seksueel actief te kunnen zijn moet men beschikken over de daarvoor vereiste fysieke en psychologische capaciteiten. Seksuologie omvat zodoende een complex samenspel van lichamelijke, psychologische en sociale factoren. Voor het adequaat kunnen hanteren van seksuologische problematiek in de praktijk is het beschikken over de juiste kennis, vaardigheden en attitude van essentieel belang. Dit is vooral van belang als men wordt geconfronteerd met ziekte of handicap. Dit kan seksuele problemen veroorzaken. Het accepteren van de beperking of aandoening en het hervatten van het seksuele leven is een moeilijk en tijdrovend proces.

Of dit succesvol verloopt hangt samen met het wel of niet kunnen of durven hierover te praten, de kwaliteit van de relatie en de fysieke belemmeringen ten gevolge van de ziekte of de behandeling ervan. Gezien dit gegeven zou niet alleen tijdens de behandeling, maar ook nadien bij de nazorg, op gestructureerde wijze aandacht moeten zijn voor seksualiteit. Hulpverleners moeten weten dat gespecialiseerde seksuologische zorg voor mensen met een chronische ziekte of handicap door een geregistreerd seksuoloog van grote toegevoegde waarde kan zijn voor de kwaliteit van leven van mensen met een chronische ziekte of handicap.

Samenvatting: dr. M.F. van Driel

Van Driel sluit aan op de voordracht van Weijmar Schultz met het geven van een overzicht van de anatomie en fysiologie van mannelijke seksualiteit met inbegrip van de verschillende problemen op dit gebied. Deze lopen uiteen van geen zin hebben in seks, erectieproblemen alsmede moeilijkheden met de zaadlozing.

Meer informatie over de lezing vindt u via de onderstaande links.