• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

ADHD

Print 

​​​​​Spre​​​kers

  • dr. A.P. (Annabeth) Groenman
  • prof. dr. P.J (Pieter) Hoekstra
  • drs. L. (Lianne) van der Veen

Lees het artikel van DvhN ADHD-gedrag afleren (pdf | 1 mB)

Samenvatting

Heel veel kinderen zijn wel eens druk of luisteren niet goed. ADHD is meer dan alleen druk gedrag. Het gaat om kinderen die in verschillende situaties, bijvoorbeeld thuis en op school, langere tijd druk en impulsief gedrag en/of ernstige concentratiemoeilijkheden laten zien. Om van ADHD te kunnen spreken moeten de kinderen ook behoorlijk vastlopen in hun dagelijks leven. Bijvoorbeeld in het leren, in het gedrag thuis of wat betreft een goede omgang met leeftijdsgenoten. Veel kinderen met ADHD worden behandeld met medicijnen. Het gaat daarbij niet om kalmerende middelen maar juist om stimulerende medicijnen, die de concentratie verhogen en het drukke gedrag tegengaan. Er zijn ook andere behandelmogelijkheden.  Oudertraining is de belangrijkste en best werkende ‘praat’ behandeling voor ADHD. Oudertraining kan helpen om de gedragsproblemen die vaak samengaan met ADHD te verminderen en ouders meer vertrouwen te geven in het opvoeder zijn van een kind met ADHD. In oudertraining leren ouders eerst te begrijpen wat ADHD is en waarom hun kind zich gedraagt zoals het zich gedraagt. Vervolgens gaan ouders proberen gedrag van hun kind te veranderen in de dagelijkse praktijk. Ze leren technieken om probleemgedrag te voorkomen en hoe ze het best op het gedrag van hun kind reageren. In de lezing worden voorbeelden gegeven van technieken die ouders leren.

Andere behandelingen die voor ADHD zijn ontwikkeld zijn neurofeedback, diëten en cognitieve training. Of deze behandelingen echt werken voor ADHD is echter nog niet  helemaal opgehelderd.

Een recent onderzoek naar de hersenen van mensen met ADHD liet zien dat de hersenen van iemand met ADHD op 5 plekken kleiner zijn. Dit verschil leek groter te zijn bij kinderen dan bij volwassenen. Het kan zijn dat als kinderen met ADHD opgroeien  de hersenen steeds meer gaan lijken op die van mensen zonder ADHD. Een andere mogelijkheid is dat ADHD bij volwassenen een andere stoornis is dan bij kinderen. Recent onderzoek liet zien dat er volwassenen zijn met ADHD die in de kindertijd nog geen ADHD hadden. Ook is het mogelijk dat de behandeling die ADHDers krijgen effect hebben op hun hersenen. Het ene onderzoek laat zien dat dit niet het geval is, terwijl uit ander onderzoek blijkt dat ADHD behandeling met medicatie juist wel effect heeft op het brein. 

Deze recente ontwikkelingen in het ADHD veld zullen tijdens de avond op 28 maart uitvoerig worden besproken.