• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Het (te) dikke kind

Print 

​​Lezing dinsdag 7 oktober 2014

Sprekers:
Dr. G. (Gianni) Bocca
Dr. B.M. (Brita) de Jong -van Kempen


Samenvatting

Dr. Brita de Jong-van Kempen
Een op de zeven kinderen is te dik. Bij het merendeel van deze kinderen (>98%) is de oorzaak een ongezonde leefstijl. Overgewicht heeft grote gevolgen. Preventieve en vroegtijdige curatieve aanpak is van groot belang om deze gevolgen te voorkomen.

Tegenwoordig is er in de winkel voor ieder wat wils en tegen elke prijs. Daarnaast wordt het de kinderen steeds gemakkelijker gemaakt. Ze worden overal heen vervoerd en hoeven met de social media zelfs niet meer het huis uit. Een ongezond eet- en beweegpatroon leiden tot een ongezonde toename in gewicht.

Te dik zijn is niet zonder gevolgen. Een op de vier kinderen die te dik is als peuter, houdt zijn overgewicht als volwassenen.  Bekend is dat overgewicht op volwassen leeftijd gepaard gaat met ziektes als o.a. hoge bloeddruk, suikerziekte, en leververvetting. Onlangs werd aangetoond dat deze klachten zelfs al op jonge leeftijd ontstaan.

Vanwege de toename van het probleem en de gevolgen, is er meer aandacht voor het gewicht. Vanuit de GGD worden er adviezen gegeven over gezonde leefstijl.  Behandeling van overgewicht daarentegen is complex. Het vraagt om bewustwording van het probleem en een gedragsverandering ten aanzien van het leefpatroon. Behandeling van overgewicht doe je niet alleen, daar heb je een team bij nodig die je ondersteunt.  Goede afstemming is hierin van groot belang.

Dr. Gianni Bocca, kinderarts
Gedurende de laatste decennia is wereldwijd, ook in Nederland, overgewicht bij kinderen sterk toegenomen. In Nederland zijn vooral jonge kinderen zwaarder geworden. Parallel aan de toename van overgewicht, heeft ook het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van overgewicht een grote vlucht genomen.

In 2013 zijn ruim 20.000 wetenschappelijke publicaties over overgewicht verschenen, waarvan er ruim 4.000 betrekking hadden op kinderen. Wetenschappelijk onderzoek bij kinderen met overgewicht heeft onder andere laten zien dat er, zelfs al bij peuters en kleuters met overgewicht, sprake kan zijn van risicofactoren op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten en diabetes mellitus type 2 (‘ouderdoms diabetes’).

Kinderen die overgewicht hebben, hebben een grotere kans om overgewicht te houden en als volwassene dus ook te zwaar te zijn. Daarom is vroege onderkenning en behandeling van overgewicht bij kinderen erg belangrijk. Onderzoek heeft echter aangetoond dat ouders moeite hebben om overgewicht bij hun kind te herkennen.

Ook op het gebied van de behandeling van kinderen met overgewicht is veel onderzoek verricht. Gronings onderzoek heeft bijvoorbeeld laten zien dat een intensieve behandeling met fysiotherapie, dieetadviezen en pedagogische ondersteuning een sterkere gewichtsafname laat zien dan een standaard behandeling met alleen adviezen over een gezonde leefstijl. Dit positieve effect is zelfs enkele jaren later nog aanwezig.

Meer informatie over de lezing vindt u onder gerelateerde informatie.